Nahrávám...

Můj profil

Profesní a osobní profil

Narodil jsem se v Praze v roce 1951, jsem ženatý a máme dvě dcery. Manželka Jana Hybášková je karierní, nyní evropský diplomat s intermezzem europoslankyně v letech 2004-9. Obě naše dcery studují. Mluvím slušně anglicky, méně slušně německy, rozumím rusky. Vystudoval jsem sociologii na Univerzitě Karlově. Po vojně jsem pracoval v Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV a věnoval se analýze vzdělání a životního stylu, včetně mezinárodních srovnání koncem 80. let.

V roce 1989 jsem stál u zrodu Kruhu nezávislé inteligence, kde se sešlo několik set s poměry nespokojených lidí z akademické obce. Vznikla tak jediná nedisidentská organizace, která spoluzaložila Občanské fórum. Od února 1990 jsem převzal pozici volebního manažera OF pro první volby. V roce 1991 jsem na žádost Václava Havla založil a vedl Odbor analýz v jeho kanceláři (československého) prezidenta. V okruhu jeho externích spolupracovníků jsem zůstal po celé jeho prezidentské působení. V roce 1992 jsem vedl volební kampaň Občanského hnutí Jiřího Dienstbiera. Od roku 1993 pracuji v privátním sektoru, nejdříve jako partner ve společnosti AISA, od roku 1994 ve své vlastní firmě.

Pro návrat do politiky jsem se rozhodl v roce 2012, kdy jsem neúspěšně kandidoval do Senátu. O rok později jsem byl jako nezávislý kandidát za KDU-ČSL zvolen poslancem za Středočeský kraj.

Sociologie zapojená do analýzy praktických problémů a do hledání jejich řešení ve veřejném i soukromém sektoru je mým pracovním oborem. Detaily o výsledcích mojí práce za posledních 20 let najdete na firemním webu gac.cz .

Jsem zvyklý hodně a samostatně pracovat. Mám již potřetí v řadě bezpečnostní prověrku na stupeň „Tajné". Nebojím se obklopit schopnými lidmi, říkat svůj názor, poslouchat argumenty oponentů, ptát se a seznamovat s novými tématy. Do českého parlamentu jsem si nepřišel sednout, ale „stoupnout“ aby mne bylo vidět i slyšet. Nebyl jsem v žádné politické straně, nabídku vstupu do KSČ počátkem 80. let jsem odmítl.

Co dělám ze zájmu a na čem mi záleží

Sport mne provází po celý život. Byl jsem členem první Správní rady Masarykovy univerzity v Brně, pracuji ve vedení Sdružení Lípa, pracoval jsem mnoho let ve Správní radě neziskové organizace Nová škola, i v programové radě Fora 2000.

V posledních letech 2012-13 jsem se podílel na vzniku a činnosti občanského sdružení Veřejnost proti korupci a občanském tlaku k vymýcení korupce z české politiky, posléze na vzniku a práci platformy Vraťte nám stát. Mám za to, že na tomto poli se v poslední době začalo blýskat na lepší časy, právní stát se začíná vůči politice emancipovat a politika je nucena podřídit se zákonu. Jakkoli je tento proces bolestný, konfliktní a zpochybňovaný a jsme teprve na jeho počátku, zdá se, že se tlak zmíněných občanských sdružení vyplatil a zhodnotil.

S rodinou jsme měli možnost žít v několika konfliktních zónách v zahraničí, kde moje žena sloužila jako velvyslankyně, nejdříve ve Slovinsku a během vojenského konfliktu v bývalé Jugoslávii, později v Kuvajtu při účasti našich chemiků v operaci proti Iráku, v posledních dvou letech působí jako velvyslankyně EU v Iráku. Z těchto zkušeností jasně cítím velkou hodnotu bezpečné, prosperující a vysokou kvalitu života nabízející Evropy. Leckdy to máme za cosi samozřejmého. Unie je klub nejbohatších zemí. Získat jeho členství byla historická dřina a není zadarmo. Stojí však za to být u evropského stolu a stojí za to naši příslušnost k západní Evropě aktivně udržovat. Evropskou Unii nemusíme milovat, ale potřebujeme jí věřit a spolupracovat na její výkonnosti. Silně prosazuji, že naše i evropská prosperita jsou důsledkem našeho bezpečí a schopnosti se bránit.

V Pracovní oblasti mne v poslední době nejvíce těšila spolupráce na novém Strategickém plánu rozvoje Prahy v letech 2013-14, kde se sešel skvělý tým lidí, a jsem zvědavý jak s výsledky této práce naloží nově zvolené Zastupitelstvo a Rada Prahy. Zajímá mne i spolupráce na aplikaci a využití nových technologií monitorování znečištění ovzduší pomocí senzorových technologií s participací občanů. A konečně pro mne byla potěšující spolupráce s Ekonomickou fakultou VŠB v Ostravě v letech 2012-13 na strategickém rozvojovém dokumentu pro Moravskoslezský region. Řízení a praktická aplikace těchto projektů, které míří do veřejného prostoru a na problémy a bariéry v tomto prostoru, představují nejčerstvější oblast mého profesního zájmu.

Mým celoživotním zájemem je vývoj vzdělanosti a školství, kde vidím hlavní a vlastně jediný zdroj našeho vývoje a prosperity. Zatím ale nevidím, že by se podle toho se školstvím zacházelo a pracovalo. Jakkoli to ve sněmovně není můj primární zájem, mezi doplňkové zájmy otázka školství patří.
Dlouhodobě, i v souvislosti s mým životním soužitím s karierní diplomatkou, studuji a debatuji zahraniční politiku, která je páteří našeho mezinárodního postavení a suverenity. A protože zahraniční politika bez podpory aktivní obrany nemá dost respektu a autority, věnuji se rovněž obranné a bezpečnostní politice.