Nahrávám...

Tiskové prohlášení k neschválení návrhu Výboru pro obranu PSP navýšit obranné výdaje pro rok 2016

09.12.2015 | Aktuálně

Výbor pro obranu ve svém návrhu vycházel z hodnocení současné zhoršující se bezpečnostní situace. Dále z hlediska našich současných vojenských schopností, které nejsou uspokojivé, i z hlediska potřeby modernizace naší výzbroje. V neposlední řadě dlouhodobě v obraně kumulujeme zadlužení a dlouhodobě neplníme závazky vůči spojencům. Ve stávající podobě nadále naše výdaje zůstávají pod jedním procentem HDP, což je nepřijatelné.

Hlavním argumentem pro neschválení je, že ministerstvo obrany nedokáže navýšené prostředky utratit a má dost problémů s utracením stávajícího rozpočtu.

Argumentovat naši neochotu investovat do své bezpečnosti naši vlastní neschopností ukazuje, kde jsou skutečné příčiny dnešního neuspokojivého stavu obrany země: 

Nedostatek vůle poprat se s léty kumulovanými problémy škrtů a chaosu.

Nedostatek vůle poprat se s naší vlastní neschopností zvýšit obranyschopnost adekvátně bezpečnostní situaci a zejména 

Nedostatek odpovědnosti vůči spojencům v ochotě překonat naši pozici černého pasažéra obrany Západu a plnit závazek obranných výdajů ve výši 2% HDP. 

 

Ivan Gabal

 

Místopředseda výboru pro obranu