Nahrávám...

Usnesení Výboru pro obranu k pozici České republiky a záměry pro Summit NATO ve Varšavě

01.06.2016 | Aktuálně

Dne 11. května sněmovní výbor pro obranu přijal na můj návrh usnesení k pozici České republiky a záměry pro Summit NATO ve Varšavě. 

Na základě tohoto usnesení Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doporučuje, aby předseda vlády České republiky na jednání NATO ve Varšavě:

1. potvrdil potřebnost a podpořil soudržnost NATO a platnost všech článků Severoatlantické smlouvy, včetně závazků České republiky podílet se dostupnými prostředky na obraně všech spojenců v případě jejich napadení a žádosti o vojenskou pomoc,

2. sdělil, že Česká republika má zájem na pokračování transatlantické obranné spolupráce v jejím plném rozsahu a zdůraznil, že tato spolupráce je páteří obranných schopností NATO a vojenské důvěryhodnosti Aliance, a že důvěryhodná kolektivní obrana je základem naší i evropské bezpečnosti,

3. vyjádřil zájem České republiky na významném posilování evropského pilíře obrany a potvrdil zájem zvýšit náš podíl na zajištění obrany a bezpečnosti Evropy vlastními silami evropských států a zdůraznil, že Česká republika podporuje hlubší spolupráci NATO a EU.

4. uvedl, že předpokladem naplnění všech našich závazků je další navyšování obranných výdajů ČR v souladu se závazkem přijatým před dvěma lety ve Walesu, a to na hladinu 1, 4 % HDP s dalším výhledem vzestupu ke 2 % HDP,

5. sdělil zájem České republiky na potvrzení a naplnění svých závazků, zejména pokud jde o zapojení do společných sil NATO, protože hodnocení našich obranných schopností našimi spojenci je pro nás závazným podnětem jak k navýšení obranných výdajů, tak zejména ke zvýšení reálných bojových schopností a kapacit AČR,

6. aktivně diskutoval širší zapojení sil a prostředků NATO k obraně a ochraně evropského teritoria, stejně tak jako vzájemnou spolupráci a podporu při využití logistických a strategicko-řídících schopností NATO ve prospěch eventuálně budovaných evropských bezpečnostních sil nebo uskupení vojenských kapacit některých členských států aliance;

Plné znění usnesení na stránkách Poslanecké sněmovny →