Nahrávám...

Požadavky na pozici asistenta/asistentky v poslanecké kanceláři IG

13.07.2016 | Aktuálně

Cíl: Doplnění týmu poslanecké parlamentní kanceláře od 1.10. 2016 do konce volebního období, patrně v říjnu 2017, s nejasnou další perspektivou.

Časové parametry a procedura výběru: Vážné nabídky písemně na mail gabal@gac.cz do 21.8., vybraní uchazeči budou pozváni k rozhovoru v září 2016.

Formulovaná kritéria jsou nastavena na nejvyšší standard, lze diskutovat o jejich zmírnění nebo dodatečném doplnění za předpokladu plnění ostatních kritériích.

Požadavky:

 • Ukončené magisterské studium.
 • Rok a více studia, stáže či práce v zahraničí.
 • 1 rok praxe na pracovním místě s asociovanou tematickou nebo institucionální agendou.
 • Velmi dobrá angličtina, psaní, konverzace, výhodou druhý jazyk v aktivním zvládnutí, nejlépe francouzština, němčina, pasivní ruština vítána.
 • Plná IT gramotnost, rutinní sdílená mobilní komunikace.
 • Elementární znalost projektového plánování.
 • Bezúhonnost, včetně výhledového dosažení prověrky na stupeň Tajné.
 • Řidičský průkaz pro osobní auto.
 • Reference osobní nebo institucionální.
 • Schopnost spolupráce na elementárních fakturačních a zúčtovacích  operacích s účetní a kanceláří sněmovny, preciznost a spolehlivost práce s financemi.
 • Po zapracování schopnost formulace písemných nebo ústních stanovisek.
 • Organizační a komunikační schopnosti.
 • Schopnost pracovat s legislativou a znalost legislativního procesu.
 • Základní přehled v institucionální a procedurální struktuře Evropské unie.
 • Základní přehled v institucionální a procedurální struktuře NATO.

Náplň práce

 • Legislativní a politické agendy sněmovny a vlády v agendách obrany, AČR, bezpečnosti, zpravodajských služeb a vnitřní bezpečnosti, NATO, EU a související témata podle zadání.
 • Elementární přehled v publikacích a relevantních dokumentech v těchto agendách, s průběžnou aktualizací i orientacích ve webových, institucionálních a otevřených zdrojích.
 • Legislativa ve všech fázích legislativního procesu.
 • Vyhledávání dat, statistik, zpracování grafické a statistické dokumentace i jejich archivace, elementární znalost statistiky výhodou.
 • Rozvržení a projektová organizace prací ve sledovaných agendách, v legislativním i nelegislativním rozměru.
 • Formulace pracovních stanovisek a návrhů politik.
 • Průběžná odborná podpora kanceláře a poslance v zadaných oblastech.
 • Externí a elektronické odborné a pracovní konzultace v ČR a v zahraničí, vyhledání a aktivní realizace.
 • Zpracování odborných stanovisek pro potřeby poslanců i klubu KDU-ČSL.
 • Podpora poslance v průběhu jednání sněmovny a výborů parlamentu.
 • Spolupráce na pracovním a časovém harmonogramu poslance a kanceláře, uvnitř i vně parlamentu.
 • Komunikační schopnost motivovat k výkonu a získat ke spolupráci státní úředníky.

Osobnostní vlastnosti:

 • Odolnost vůči stressu a pracovnímu přetížení.
 • Schopnost koncentrovat se na řešený problém a systematický postup v jeho agendě.
 • Flexibilita, cílevědomost, samostatnost.
 • Pozitivní sociální a emocionální komunikace a interakce s lidmi, včetně neznámých.
 • Schopnost učení se a řešení dosud neznámých témat a agend.
 • Tolerance, adaptabilita v odlišném sociálním a kulturním prostředí.
 • Schopnost formulovat otázku, přiznat, že něco nevím.
 • Schopnost udělat zápis, exec. summary z jednání, dokumentu nebo schůzky.
 • Tolerance k chybám, skleróze, svéhlavosti, dezorganizaci, lenosti nebo špatné náladě poslance.
 • Schopnost kvalifikovaného neutrálního zastoupení poslance v době jeho časté nepřítomnosti nebo nedostupnosti.
 • Schopnost pracovat v horizontálním týmovém prostředí i mimo parlament, včetně volebního obvodu a privátních agend.
 • Stoprocentní mlčenlivost, důvěryhodnost, loajalita a spolehlivost.
 • Po zapracování spoluorganizace časového programu poslance, včetně mimoparlamentních agend.
 • Smysl pro pořádek.
 • Kompatibilita, minimálně neutralita se stanovisky, politikami a programem KDU-ČSL.

Pracovní podmínky:

 • Práce bez pevné pracovní doby, elektronická komunikační dostupnost vyjma dohodnutých období.
 • Práce v více-rozměrovém, rozporném, konfliktním a neurotizujícím parlamentním prostředí.
 • Ochota zvládnout a vyhovět formalizovaným administrativním procedurám parlamentu, jeho provozu a administrativy.
 • Nezbytnost přiměřeně společenského oblečení (casual a výše)
 • Práce v nejhůře placeném parlamentu v Evropské unii.
 • Práce v parlamentu, kde není a nebude parkování pro řadové poslance.
 • Práce v parlamentu, který není a nebude u veřejnosti populární.