Nahrávám...

V čem spočívá význam mateřských školek a proč je systém předškolní péče poškozený nekompetencí české politiky

22.09.2013 | Aktuálně

Nedostatek předškolní péče je typický příklad zaspání české politiky ve značně citlivé a předvídatelné veřejné službě a zasahuje poměrně vážně do života rodin. Stačí pohled do statistické ročenky, abychom viděli, že pořízení dětí dnes již není projev „mladické nerozvážnosti“, ale naopak zralého zvážení vlastní životní a pracovní dráhy matky, kvality partnerských vztahů a zajištěné materiální situace domácnosti.

Průměrný věk matky při narození prvního dítěte je například v nejlidnatějším a rezidenčním Středočeském kraji téměř 29 let, u druhého dítěte 32 let a třetího 34 let. A je patrné, že tedy jde o kombinaci a kombinovatelnost mateřství s prací a podmínkami výchovy v rodině i mimo rodinu. Plná třetina dětí se rodí neprovdaným matkám, jakkoli nejsou bez partnera a dalších 6% rozvedeným ženám. Souhrnně téměř 40% dětí narozených mimo manželství vytváří poměrně jasnou perspektivu potřeby po místech v mateřských školkách a potřeby opětovného návratu matek do zaměstnání. Pokud v této situaci mají šanci umístit své dítě v mateřské škole jen 3 matky ze čtyř a naopak čtvrtina nebude úspěšná, vytváří nekompetentní politika silný tlak na ekonomickou soudržnost často nesezdaných rodičovských párů a nečekanou závislost svobodných matek na pomoci s hlídáním dětí nebo obživou a materiálním zajištěním.

Váha sociálních barier z nekompetentní politiky spočívá v jejich zásahu do velice intimních sociálních, ale i finančních a partnerských vztahů a má samozřejmě devastující proti-populační efekt. Takto nekompetentní politika přímo a nepochybně poškozuje vyhlídky všech, od demografických až po ekonomické, od emocionality mateřství až po tolik ceněnou pracovní i finanční autonomii žen v rodinách a domácnostech.