Nahrávám...

Mokrské zlato

23.10.2013 | Aktuálně

Proč se lidé v Mokrsku a Chotilsku bojí své vlády?
Jak se tak setkávám s různými příběhy Středních Čech, vyskočil na mne i strašák těžby zlata v Mokrsku, o který usiluje neprosperující zahraniční firma skrytá za v Čechách registrovaným s.r.o.. Kouzlo té věci není v tom, že by se v dotčených obcích schylovalo ke zlatokopecké horečce, ale že starostové a obyvatelé mají opravdu strach, že se ministr životního prostředí, v době podání žádosti těžební společnosti ještě Chalupa za ODS, nezabýval až tolik ochranou životního prostředí, ale dobrými dolovacími a obchodními podmínkami předkladatelů žádosti o „geologický průzkum“, který se rovná těžbě a těžba se rovná destrukci krajiny, životního prostředí i kvality života obyvatel, jak samotné obce upozorňují:

DESATERO NEBEZPEČÍ, PROČ OBČANÉ ODMÍTAJÍ TĚŽBU ZLATA NA MOKRSKU:

1. 9.000 TUN JEDOVATÉHO ARSENU V ZEMI
2. TĚŽBA S POUŽITÍM JEDOVATÉHO KYANIDU
3. HROZÍCÍ ZAMOŘENÍ VLTAVY, KTERÁ TEČE V TĚSNÉ BLÍZKOSTI NALEZIŠTĚ
4. NEÚNOSNÉ ZVÝŠENÍ PRAŠNOSTI (NUTNÉ ROZEMÍLÁNÍ VYTĚŽENÉ HORNINY)
5. NEVRATNÉ ZNIČENÍ REKREAČNÍ OBLASTI POVLTAVÍ
6. NA MÍSTO KRÁSNÝCH ÚDOLÍ ÚLOŽIŠTĚ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ NA DESÍTKÁCH HEKTARŮ
7. LIKVIDACE ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIROKÉM OKOLÍ
8. ZAMOŘENÍ SPODNÍCH VOD
9. REKULTIVACE KTEROU BUDOU PLATIT PŘÍŠTÍ GENERACE
10. MAXIMÁLNĚ 10 TUN ZLATA PRO ČESKOU REPUBLIKU A 90 TUN ZLATA PRO ZAHRANIČNÍ TĚŽAŘSKÉ SPOLEČNOSTI


=> STOJÍ NÁM TO OPRAVDU ZA TO?

Střední Čechy musí usilovat nejen o uchování kvality života a ochranu přírody, ale především o to, co kvalitu života vytváří stejně významně jako čisté ovzduší a voda, a to je panující důvěra občanů ve stát a vládu a její jednotlivé instituce. Pokud se musí občané třást před hrozbou nepřátelského chování státu, nemá to ani s kvalitou života, ale ani s demokracií a právním státem nic společného, za to to má hodně společného s mafiánským kapitalismem, který jsme si tady nechali vykvést.
 

Ivan Gabal