Nahrávám...

Vystoupení Ivana Gabala k rozpočtu ČR na rok 2014 v 2. čtení PSP ČR

19.12.2013 | Aktuálně

Vážený pane předsedající, vážené kolegině, vážení kolegové, vážená vládo,
Během dosavadního projednávání rozpočtu, se na nás snáší kritika za rychlost a pro snahu projednat rozpočet do konce roku. A skutečně nebylo zřetelně řečeno, proč je dobré mít nový rozpočet hned od 1. ledna a proč tvoříme rozpočtovou rezervu, byť poněkud humpoláckým plošným omezením výdajů, čímž se – a to si uvědomuji - některé resorty dostanou do finančně velmi tísnivé situace ihned od počátku roku.
Musím říci, že mi vražedné tempo projednávání rozpočtu také není nijak příjemné, a oceňuji práci zkušenějších kolegů, včetně opozičních, kteří se ve výborech, kde sedím, odpovědně pustili do studia i kritiky jednotlivých kapitol rozpočtu. Za to velice děkuji, vážím si toho a beru to za novou kulturu.
Na rozdíl od velkého množství návrhů na jeho odvedení do vědy, školství nebo sociálních služeb, se ale domnívám, že je třeba maximálně vrátit prostředky do rozpočtových kapitol zpět, jakmile se vláda zevrubně seznámí se situací svých resortů. Proto tyto pozměňovací návrhy nepodpořím.
A v tomto bodě začíná vážná debata,
1. Nechci rozpočtové provizorium, protože nevím, zda na něm nezkolabuje nový a velice drahý IT systém státní pokladny a protože nechceme startovat novou exekutivu v režimu rozpočtového provizoria.
2. Jsme zcela ve shodě s našimi kritiky, že je třeba neprodleně nahradit končící a po mém soudu vyhaslou vládu, bez vazby k výsledkům voleb a bez parlamentního mandátu, a nahradit ji vládou, která splní standardní požadavky demokratického parlamentního systému podle naší ústavy. A ústavní systém není jen formální obezlička, ale klíčový prostředek, který dává vládě i parlamentu odpovídající mandát a nástroje pro exekutivní i legislativní činnost, včetně zacházení s veřejnými prostředky.
3. Zda potřebujeme vytvářet ad hoc rozpočtovou rezervu? Uvedu zde jeden příklad, který jsem si náhodou a nepochybně laicky načetl. Mezi 31. prosincem 2012 a 30. říjnem letošního roku, narostl objem pohledávek po 90ti denní splatnosti v České exportní bance ze 6,6 mld. na přibližně 15 mld. při disponibilních tuším 3 mld. opravných položek. 90% této částky jistí skrze pojišťovnu EGAP stát a pokud by situace v placení pohledávek zůstala stejná, mohlo by vládě v příštím roce přistát na stole něco přes 10 mld. dluhu. Opakuji, možná se mýlím, ale já v tom riziko vidím. A takových věcí může být o dost víc. Předběžná opatrnost je na místě.
Nad projednávaným rozpočtem si skutečně uvědomuji, že přebíráme králíka v pytli, a nikoliv proto, zda dokážeme podrobně prostudovat, diskutovat a analyzovat 900 stran rozpočtu, ale zda dokážeme dohlédnout skutečný stav státu, jednotlivých institucí a jejich financí. Nám totiž stát nepředává vláda, která jej spravovala v předchozím volebním období. Nedostáváme podrobné šanony o běžících projektech a strategiích, dostáváme zato informaci, zjištěnou neziskovou organizací Oživení, že úřednická vláda zadala bez tendru 2,85 mld. zakázek.
Já i úřednická vláda zde paradoxně sedíme proto, že předchozí vláda se poroučela skandálem a obrovským selháním, které vyvolalo:
- masivní a v jistém smyslu nikoli první, ale dopady bezprecedentní zneužití vojenské zpravodajské služby z úrovně jejího minulého i následného vedení. A říkám, že za tuto věc se dosud občanům nikdo ani neomluvil, ani není k dispozici zpráva odpovědné kontrolní parlamentní komise. A přitom pro naše spojence je to významný projev klientilistické deformace práce zpravodajské služby, systému jejího úkolování, kontroly a práce s informacemi. I z toho je třeba vyvodit závěry a nikoli rozpočtové, včetně evidentního politického využívání odposlechů a jejich úniky z jiné tajné služby, ve prospěch strany, která sice již v tomto parlamentu nesedí, ale mnozí její protagonisté a duch ano;
- Vážná a jen imunitou pokrytá byla soudem nerozhodnutá podezření z korupce poslanců přímo v jádru výkonu jejich ústavní funkce a v prostorách této sněmovny;
- Prokazatelná spolupráce vysoké úřednice vlády s mafiány a kmotry, jejichž někteří svěřenci v této sněmovně seděli a možná sedí i dodnes;
- Dozvídáme se dokonce, že možná byl premiérův podpis na skandální amnestii a abolici závažné finanční kriminality vyměněn za podpis exprezidenta na úsporném balíčku vlády rozpočtové odpovědnosti. Byla tedy cenou za rozpočtovou odpovědnost a úspory šibenice právního státu zvaná amnestie prezidenta Václava Klause?
- Podstatnou část minulého roku jsme s údivem a se závistí sledovali jednání švýcarského soudu v Bellinzoně, kde se rozkrýval finanční a privatizační tunel v Mostecké uhelné za mnoho zadržených miliard, které ovšem nikomu nechyběly. Celý rok, tuším 2011, bombardovala švýcarská prokurátorka Haldemannová tehdejšího vrchního státního zástupce a ministra financí abychom se přihlásili jako poškození a dostali se tak k vytunelovaným miliardám. Nepřihlásili jsme se, protože nám „chyběly podklady“ a nechyběly nalezené miliardy. A není asi divu, že zmíněný švýcarský soud již nám peníze následně nepřiřkl a vláda bude muset vynaložit desítky milionů na žalobu v jiném řízení, kde budeme dokazovat, že jsou to naše ukradené peníze, což jsme mohli mít automaticky. Je toto projev rozpočtové odpovědnosti a pečlivého studia finančně významných dokumentů, srovnatelných s kapitolami rozpočtu na vědu, nebo chybějícími miliardami na podfinancované školství?
Jestliže mi tedy někdo v této sněmovně vytýká, že se chovám neodpovědně, když urychleně pracuji na převzetí odpovědnosti za tento dosti těžce zkoušený a na pověsti pošramocený stát, pak s ním musím souhlasit, protože si také umím představit, že bych dělal něco příjemnějšího, méně rizikového nebo méně toxického. Ale naši kritici se mýlí v tom, když náš postup označují za nekompetentní, rezignující na ústavní odpovědnost a tudíž lajdácký. Nikoli, my děláme a musíme dělat pravý opak, tedy převzít odpovědnost za stát v jeho aktuálním, ne zcela známém a nejspíše nedobrém leč reálném stavu.
Naším cílem je, aby se konečně tato země dostala z bezvětří chronické, vleklé, politickou a vládní krizí umocněné recese, naplněné korupčními a bulvárními skandály a nedůvěrou. Naším cílem je, aby se tato republika dočkala vlády, která ji začne spravovat s potřebou mírou legitimity, důvěryhodnosti a stabilitou opřenou o právní stát a tento parlament.
Děkuji Vám za pozornost.