Nahrávám...

Stalo se, děkuji

03.02.2014 | Aktuálně

Stalo se, děkuji!

Vážení přátelé,

Dosažení mandátu v Poslanecké sněmovně by nebylo možné bez 25,5 tisíce vašich hlasů. Děkuji za ně a doufám, že se mi podaří je v příští Sněmovně proměnit v užitečnou práci a zejména v kvalitní výsledky, které zlepší naše dnešní, ne právě povznášející poměry. Považuji za důležité zvýšit váhu Parlamentu, protože náš systém je systémem parlamentní demokracie. Od Parlamentu, jeho zákonů i kontroly, by měla být odvozena jak práce vlády a administrativy, tak dalších exekutivních aktérů. K tomuto cíli je ovšem důležité také otevřít větší prostor spolupráci a synergii jak uvnitř vlastního parlamentního klubu, tak přes jejich hranice. V této chvíli není jasné, jak se bude utvářet vláda a koalice, situace se spíše zkomplikovala. Musím však říci, že skeptické hlasy o dalších volbách považuji za zcela zavádějící a mimo realitu. Nevynaložili jsme několik miliard a spoustu energie a vašeho i mého času na to, aby se nově zvolená sněmovna nedokázala dohodnout, začít pracovat a utvořit solidní vládu, v obsazení i v podpoře. Na takovou práci ve sněmovně se upřímně těším a ještě jednou děkuji všem, kteří mi dali svůj hlas za důvěru.

Ivan Gabal
29. října 2013