Nahrávám...

Tiskové prohlášení Ivana Gabala, místopředsedy Výboru pro obranu PSP ČR

23.03.2014 | Aktuálně

Naše prosperita je odvozena z naší bezpečnosti, nikoli naopak.

Cíle mého sněmovního návrhu navýšení obranného rozpočtu České republiky na 1,3% v roce 2015 a graduálně na 2% do roku 2017.

1.  Při nedávném 15. výročí členství České republiky v NATO charakterizoval Náčelník generálního štábu AČR ing. Pavel zcela nedvojsmyslně současnou úroveň financování naší armády jako nedostatečnou. Na oficiální konferenci věnované připomínce výročí členství v NATO podepsali a deklarovali předsedové parlamentních stran, s výjimkou KSČM, společný zájem hledat řešení nedostatečného financování obrany ČR a nedostatečného finančního podílu ČR na aktivitách NATO. Zvýšený význam a váha NATO v kontextu násilné anexe Krymu aktualizují splnění tohoto závazku. Předložený návrh navýšení výdajů na obranu v rozpočtu pro příští rok je příležitostí naplnit deklarovaný závazek praktickými kroky.
2.  Severoatlantická obranná aliance byla v uplynulých letech rostoucí měrou závislá na financování obranným rozpočtem USA. V letech našeho členství v NATO tato závislost vzrostla přibližně z 50% na více jak 70%, a to zejména v důsledku toho, že se řada evropských členských zemí, včetně ČR, chová jako „černý pasažér“ kolektivní obrany, těší se výhodám bezpečí, ale k jeho zajištění adekvátně finančně a výkonově nepřispívá. Snížení závislosti bezpečnosti a obrany Evropy na USA a zvýšení odpovědnosti a váhy evropských států je v zájmu samotné Evropy včetně České republiky. A to tím spíše, že se ukazuje, že otázka obrany a bezpečnosti v samotné Evropě není definitivně zajištěna a je třeba jí věnovat opět vyšší pozornost a obranné kapacity. Prvým krokem k vyšší odpovědnosti za vlastní bezpečnost je zvýšené financování kolektivní obrany a snížení podílu zemí v pozici „černých pasažérů“. Pozici ČR, s ohledem na vstupní závazek udržení 2% hranice výdajů na obranu, lze charakterizovat jako neodpovídající našim bezpečnostním potřebám.
3.  Růst obranných výdajů pro rok 2015 na úroveň 1,3%, který navrhuji, kompenzuje rostoucí výši sociálních a důchodových výdajů zahrnutých v současném rozpočtu Ministerstva obrany ČR, které reálné obranné výdaje státu snižují dokonce pod hladinu 1%. Navržené navýšení tuto položku kompenzuje a umožní věnovat více prostředků na skutečně obranné a alianční potřeby.
4.  V diskusi nad obrannými výdaji je třeba zdůraznit, že geopolitický transfer České republiky do západního světa, který nám zajistil vstup do NATO, je základem veškeré naší stability, prosperity i členství v Evropské unii. Bez tohoto rozšíření zóny kolektivní obrany o celou střední Evropu bychom, jak ukazuje příklad Ukrajiny, dosáhli na spolupráci a členství v Evropské unii jen velmi těžko. Naše prosperita je odvozena z naší bezpečnosti, nikoli naopak. Proto je důležité do zajištění naší bezpečnosti investovat jako do základu naší prosperity a stability. To platí dvojnásob v současném nepředvídatelném bezpečnostním vývoji na hranicích Evropy.
Ivan Gabal