Nahrávám...

Vystoupení v Poslanecké sněmovně k problematice Ukrajiny

29.06.2014 | Aktuálně

Vážení kolegové, vážené kolegyně, vážená vládo,

když jsem zde 21. března vystoupil v diskusi k vojenské anexi ukrajinského Krymu Ruskem, navrhl jsem navýšení obranných výdajů pro příští rok na 1,3 % a do konce volebního období na úroveň našeho závazku k NATO, tedy 2 %, a to proto, aby se neprodleně začala zvyšovat naše schopnost bránit se pro případ eskalace ruské agresivity. Považuji za podstatné, že tehdejší hodnocení situace a můj návrh na zvýšení naší participace na kolektivní obraně nebyly vzaty příliš vážně. Sněmovna návrh zamítla a komentáře kolegů z exekutivy zdůraznily, že máme jiné priority. Teprve když nám roli černého pasažéra společné obrany vytkl v Praze generální sekretář NATO, kolabující schopnost naší armády plnit naše závazky popsalo hodnocení NATO a konstatování nedostatečného financování slyšel otevřeně ministr obrany od spojenců, změnili jsme názor a debatujeme navýšení výdajů.

Jaká je ovšem situace na Ukrajině dnes, šest týdnů po první diskusi? Jsme nepochybně svědky masivní eskalace a expanze vojenského konfliktu na různých místech východní Ukrajiny v blízkosti ruských hranic. Konflikt již táhl přímou a rostoucí bojovou aktivitu ukrajinské armády. Expertní analýzy hovoří o tom, že na druhé straně bojují profesionálně cvičené paramilitární skupiny, ne-li jednotky s profesionální úrovní výzbroje včetně protivzdušných prostředků a s dostatečným materiálním organizačním, velitelským a informačním i zpravodajským zázemím. To není žádná domobrana, která by měla doma protiletadlové rakety v kůlně, ani rekreační výcvik speciálních jednotek.
Nejsme tedy svědky eskalujícího konfliktu uvnitř ukrajinské společnosti, jak se nás snaží přesvědčit propaganda, ale profesionálně vedené paravojenské operace s cílem destabilizovat velkou část Ukrajiny, zpochybnit její celistvost, soudržnost a zejména schopnost uspořádat demokratické férové volby za účasti dostatečného počtu mezinárodních pozorovatelů. Kdo by jel za pár týdnů pozorovat volby do země, kde probíhá profesionálně eskalovaný ozbrojený konflikt a násilný chaos a kde dojde k ozbrojenému zadržení mezinárodní skupiny vojenských pozorovatelů pod záštitou OBSE? Cílem pozorovatelské mise byl pravý opak, tedy confidence building a tlumení rizika konfliktu na podkladě vídeňské dohody. Proto bylo třeba je zadržet, zastrašit a jejich prostřednictvím zastrašit i mezinárodní veřejnost Čeká nás zítra mohutná přehlídka ruských ozbrojených sil na Krymu, která by měla zahlušit informace o fixlování statistik o hlasování v tzv. referendu na Krymu, kterému do určité míry dělaly stafáž i někteří z našich kolegů. Čeká nás snaha legitimizovat vojenské gerily jejich účastí v jednání o budoucnosti Ukrajiny a nelze vyloučit ani opětovné oživení zkorumpovaného exprezidenta, který se zcela diskvalifikoval rozkazem ke střelbě do civilistů a zejména podpisem pod pozváním ruské vojenské okupace. Nemáme s takovými praktikami své vlastní historické zkušenosti, nevyjímaje roli Komunistické strany Československa?
Západní společenství bude zřejmě pokračovat v zesilování sankcí proti Rusku, protože nelze nevidět, že stojí v pozadí vojenské destabilizace východní Ukrajiny. Rusko bude pokračovat v podpoře paravojenských oddílů i ve vykreslování Západu, nás nevyjímaje, jako demoralizovaných kosmopolitů, zastánců fašismu a dekadence. I ve snaze vyvolat iluzi, že na Ukrajině eskaluje občanská válka, která znemožňuje jak současnou kyjevskou vládu, tak konání demokratických voleb, a nad Ukrajinou je třeba vyhlásit jakýsi protektorát nebo ji jakousi novou mnichovskou dohodou okleštit o východní hraniční regiony.
Jak tedy budeme reagovat jako suverénní demokratický parlament, který je svědkem pomalu se roztáčejícího se kola vojenského konfliktu, který může záhy zasáhnout i členské státy NATO, a tudíž i nás a destabilizovat hospodářskou a sociální dynamiku Evropy, pokud to dokonce není hlavním cílem? Budeme nečinně čekat, nebo dokonce sebevražedně přejímat ruský výklad událostí a papouškovat kremelskou propagandu? Myslím, že je na místě, abychom jak vůči našim občanům, tak zejména vůči našim spojencům a partnerům situaci pojmenovali, protože máme své vlastní historické zkušenosti a víme o chování a praktikách Moskvy více a na vlastní kůži. Víme, co to je destabilizovat paramilitární aktivitou pohraničí a pak je vojensky zabrat a odtrhnout.
Myslím, že musíme nedvojsmyslně vyzvat Rusko, aby zastavilo vojenskou destabilizaci Ukrajiny. Musíme podpořit a pozorovatelsky zajistit konání svobodných a demokratických voleb a jednoznačně posílit společnou obranu Západu jako krok, který adekvátně reaguje na hrozby Ruska.
Děkuji vám za pozornost.