Nahrávám...

Do jaké míry je velikost zastupitelského úřadu Ruské federace v ČR významná pro ruské špionážní aktivity v ČR - viz. zprávy BIS

10.02.2015 | Aktuálně

K činnosti a velikosti zastupitelského úřadu Ruské federace v ČR

Ve své poslední zveřejněné výroční zprávě, za rok 2013, BIS věnuje zpravodajským službám Ruské federace a jejich činnosti na našem území značnou pozornost. Jako prioritu své kontrarozvědné činnosti uvádí zpravodajské služby Ruské federace a Čínské lidové republiky.

Výroční zpráva BIS za rok 2013 doslova udává:
„V souladu se situací a mírou rizik pro zájmy ČR a jejích občanů byly v roce 2013 prioritními cíli BIS aktivity ruské a čínské moci na našem území. Zpravodajští důstojníci pod krytím diplomatického personálu působí jak v rámci ruské, tak čínské diplomatické mise. V případě ruské diplomatické mise byl i v roce 2013 počet zpravodajských důstojníků pod diplomatickým krytím extrémně vysoký a navíc je doplňován zpravodajci, kteří do ČR cestují samostatně (turisté, experti, akademici, podnikatelé…). V tomto kontextu je velice nešťastné, že kvůli neuděleným vízům či akreditacím pro ruské občany spojené s ruskými zpravodajskými službami ruská strana uplatňuje odvetu vůči českým kariérním diplomatům. Pokud by však ČR ustoupila a umožnila nedeklarovaným ruským zpravodajským důstojníkům (včetně takových, kteří se v ČR či v EU dopustili nepřátelských špionážních aktů) volně cestovat do ČR, znamenalo by to ustoupení prostému silovému vydírání a rezignaci na suverenitu ČR.“

Tato skutečnost však není jev zcela ojedinělý a pravidelně se vyskytuje také v dalších zveřejněných výročních zprávách za předchozí roky.

V roce 2012: „V roce 2012 vnímala BIS vleklý problém disproporce personálních a materiálních kapacit, a to zejména v souvislosti s aktivitami ruské státní moci. Z pohledu bezpečnostních zájmů České republiky lze označit počty ruských zpravodajských důstojníků v řadách ruské diplomatické mise (či ruských cestujících zpravodajských důstojníků, tzv. „turistů“) v ČR za velmi vysoké. “

V roce 2011: „V roce 2011 pokračovala Ruská federace (RF) v dlouhodobém úsilí o udržení vysokého zastoupení zpravodajských důstojníků působících pod krytím členů ruské diplomatické mise v ČR. … Ruská strana nepokrytě zneužívá disproporce mezi velikostí české diplomatické mise v Rusku a ruské v ČR a různými formami politického nátlaku a recipročních opatření nutí ČR přijímat příslušníky ruských rozvědek jako diplomaty.“

A v roce 2010: „Zpravodajské služby Ruské federace (ZS RF) v roce 2010 v ČR opět jednoznačně dominovaly jak četností a intenzitou činností, tak množstvím zpravodajských důstojníků působících pod různým krytím. Ruská zpravodajská přítomnost v ČR se udržela z pohledu proporcionality na velmi vysoké úrovni. Disproporce v početních stavech českých a ruských diplomatických misí rovněž představuje pro ČR a její bezpečnostní zájmy výrazný omezující faktor pro řešení situací, kdy ruští zpravodajští důstojníci pod diplomatickým krytím provádějí činnosti, které se neslučují s náplní práce diplomata.“

Tak bychom mohli pokračovat dále a to dokonce až do roku 2000. Tehdy BIS ve své zprávě udávala: „BIS monitoruje působení ruských ZS v ČR pod legálním i pod netradičním krytím. Pozornost věnuje rovněž ekonomické činnosti vybraných ruských subjektů a některým subjektům s ruskou účastí a kontaktům příslušníků ruských ZS do prostředí extremistických skupin, do policejních a dalších ozbrojených složek i na představitele místních samospráv a státní správy. Ruské vojenské ZS se pokoušejí o průnik do ministerstva dopravy, obrany a dalších resortů za účelem získání utajovaných materiálů. V oblasti jejich zájmu jsou i významné technologie. V souvislosti s uvedením jaderné elektrárny Temelín do zkušebního provozu byl zaznamenán zvýšený zájem i o otázky jaderné, chemické a biologické bezpečnosti.“

Z výše uvedeného je tedy evidentní, že Ruská federace svůj nadměrný počet diplomatických úředníků zneužívá pro rozvědnou činnost na území České republiky a cíleného prosazování svých zájmů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: hlidacipes.org | Tabulka udává počet zaměstnanců největších, nebo zájmově nejvýznamnějších, zastupitelských úřadu v Praze.