Nahrávám...

Tisková zpráva k pracovní návštěvě Polské republiky

20.02.2015 | Aktuálně

Delegace Výboru pro obranu poslanecké sněmovny ve složení Ivan Gabal (KDU), Jana Černochová (ODS), Václav Klučka (ČSSD) a Martin Sedlář (ANO), vykonala ve dnech 17.- 19.2. pracovní návštěvu Polska, kde s partnerským Výborem pro národní obranu Sejmu, Podvýborem pro obranný průmysl a technickou modernizaci ozbrojených sil Sejmu, Výborem pro záležitosti speciálních služeb Sejmu, na Ministerstvu zahraničí Polska, Ministerstvu obrany Polska a Střediskem východních studií ve Varšavě, konzultovala otázky vývoje konfliktu na Ukrajině, perspektiv dalšího postupu Ruska, možností zastavení konfliktu na Ukrajině, plánů modernizace ozbrojených sil Polska, navyšování výdajů na obranu a možnosti spolupráce v oblasti obrany a zajištění bezpečnosti středoevropského regionu. Konzultace ukázaly shodu v základním hodnocení bezpečnostní situace a rizik vývoje, i společnou vůli k prohloubení obranné spolupráce. Obě strany vidí jako klíčovou roli polsko-českého motoru spolupráce ve visegrádské spolupráci jako nezbytném doplňku francouzsko-německého tlaku na vyřešení eskalujícího válečného konfliktu. Navýšení obranných výdajů, v případě Poslka na 2% HDP, je nezbytným krokem v obranném úsilí obou zemí i celé Severoatlantické aliance, stejně jako potřeba bezpodmínečné podpory ekonomických sankcí Evropské unie. Výbor pro obranu PSP bude pokračovat v konzultacích s partnerským výborem Slovenské národní rady, jehož delegace přijede na pozvání české strany do Prahy v příštím týdnu.
ivan gabal