Nahrávám...

V čem je problém jmenování plk. Kříže do čela Vojenské policie.

07.05.2015 | Aktuálně

V čem je problém jmenování plk. Kříže do čela Vojenské policie.Vážné výhrady při prvém projednání kandidatury plk. Kříže v únoru 2015 vedly ke stažení návrhu jmenování samotným ministrem Stropnickým, a to po veřejných výhradách tehdejšího NGŠ generála Petra Pavla. Výbor pro obranu stažení podpořil a otevřel tím prostor k hledání vhodnějšího kandidáta a dal ministrovi šanci reflektovat výhrady a opřít se o názor parlamentního výboru i generálního štábu. Je velkým překvapením a zklamáním, že ministr Stropnický vážné výhrady nevzal vůbec v úvahu a po odchodu generála Petra Pavla plk. Kříže výboru pro obranu znovu předložil s tím, že dosáhl změny postoje zejména u svých poslanců ANO2011. Výhrady se týkají především toho, že navržení neodpovídá nárokům a kvalifikačním požadavkům velitelské pozice, je tudíž v rozporu s karierním řádem, který vypracovalo samotné ministerstvo a byl schválen sotva v minulém roc. Ministr svým rozhodnutím zpochybňuje výkonovou a karierní motivaci v armádě. Obsadit pozici, na které má být generál, 37 letým kandiátem, který nevelel, ale pouze vedl právní oddělení, přitom má velet jednotce 1100 mužů a žen, s nemalou bojovou kapacitou a velkými úlohami pro armádu, a to bez bojových zkušeností ze služby ve zbrani, to vše bylo předmětem věcných výhrad. Bohužel marně. Ministr protěžuje svého kandidáta proti všem výhradám i proti klíčovým partnerům v utváření obranyschopnosti země. Toto samozřejmě není situace, která by odpovídala tomu, jak by měl systém obrany země synergicky a kvalifikovaně pracovat, jde o osobní preferenci ministra proti pravidlům spolupráce i profesionální kariery. Proto nadále považuji protlačení ryze osobní preference ministra jenom díky odchodu genrála Pavla a disciplinování vlastních poslanců ANO2011 za neakceptovatelnou praxi. Ministr tímto rozhodnutím bojovou výkonnost našich ozbrojených sil neoddiskutovatelně problematizuje.