Nahrávám...

Blog

Expertnost ve státní správě (případ MeSES)

1. Expertnost by měla být inherentně základem rozhodování. U nás systémově není, pouze v krizi, když se ministři nebo další politici chtějí zbavit odpovědnosti. Deficit expertního zázemí je jedním z nejvýraznějších zdrojů naší zaostalosti, od zahraniční politiky po zdravotnictví. Zbavený expertnosti vládne jen politické manipulování. Jeho dílem je i zbytečně vysoký počet zemřelých.

2. Akademická a expertní veřejnost je dosud vůči veřejné správě a politice krotká až bázlivá. Neumí si vynutit vliv, z pohodlnosti i z obav o svůj komfrot. Ukázal to hezky šok z kritického výroku člena MeSES, že vláda pandemii nezvládla, po kterém MZDr. skupinu rozpustilo. Je to ukázka pokračujícího mocenského nikoli kvalifikovaného rozhodování vedení ministerstva, které je v současnosti samo diskreditované.

3. Považuji za tragicky pravdivý výrok jednoho z expertů, podle kterého je lepší, když jsou ministerští (politici i vysocí úředníci) zaměstnaní přerozdělováním a odkláněním peněz a do tak těžkých agend jako pandemie se nemíchají. Z hlediska faktických ztrát je to pro nás údajně výhodnější. Podíváme-li se v detailu na to kolik z ministrů zdravotnictví v exponovaném období bylo namočeno v podivném byznysu, dojdeme cca k polovině. 

4. Zrušení expertního týmu možná ukazuje, kam to opět celé možná míří. Ne náhodou existovaly v době loňského hektického nakupování ochranných pomůcek, podle NKU, dokonce dva "nákupní týmy", tým zdravotnictví a tým vnitra. Porcování rozpočtového medvěda bylo možné i díky neustále prodlužovanému nouzovému stavu, který ale poslanecká sněmovna nepodrobila důrazné kontrole. Ve zdravotnictví bude zřejmě díky tomu nutná důkladná revize racionality výdajů a rozpočtu.

5. Chceme a doufáme ve změnu volbami? Podívejte se na expertní zázemí hlavních opozičních koalic prosím.

6. Umí někdo vysvětlit proč máme tak pasivní zdravotní pojišťovny, byť by jim mělo jít o účinnost a racionalitu léčby i hospodaření nejvíce?