Nahrávám...

Blog

Zdraví je výsledek solidarity, odpovědnosti a spolupráce svobodných občanů a kompetentního státu

1. Dost lidí, kteří nezvládli svou odpovědnost nebo nabádali k rezignaci či podcenění pandemie, by se mělo v zájmu konsenzu společnosti na nezbytné obraně a postupu omluvit nebo zmlknout, alespoň vzhledem k tomu, čím budeme v příštích týdnech procházet.
2. Zpochybňování nutnosti se pandemii bránit a zpochybňování obranných politik a prostředků je skrytá forma anticivilizačního terorismu, usilujícího o rozvrat státu a svobody společností stojící na odpovědnosti a solidaritě občanů a odpovědnosti státu za jejich bezpečí a zdraví.
3. Je dobře, že se ozývají silněji výzkumníci a akademici, měli by to dělat denně a multioborově, protiargumentovat desinformace a poskytovat kritickou zpětnou vazbu politikám a vývoji.
4. Každého, kdo popírá potřebu obrany a odvolává se na názorovou svobodu musí media nutit k dokumentaci svých pozic, jejich datové verifikaci nebo odmítnutí. Nekomentované a nekonfrontované ničení našich schopností se bránit je ustupováním zlu. Málokdy je tak zřejmé, že hloupost rozporná s fakty, daty a výzkumem, může být smrtící a destruktivní.
5. Protože se politici bojí dávat jasný a zřetelný obraz maléru, do kterého jsme se dostali, je důležité aby kvalifikovaní analytici dat poskytovali denní reflexi komplexu dopadů pandemie i chování lidí a politik v čase. Perspektivu a vývoj rizik a dopadů dává zejména behaviorální analýza, protože expanze nebo omezení pandemie úzce a kauzálně souvisí s každodenním chováním občanů. Vzhledem ke zpoždění a nelineárnímu výskytu nemoci po nakažení jsou některé věci v běhu nákazy opožděné a neodvratné, a je třeba je znát a takto formulovat.
6. Vláda pracuje v krizovém a nouzovém režimu, měla by vývoj anticipovat, nikoli stále a stále reagovat se zpožděním jako na jaře a od září. Tento přístup nás dostal do dnešní katastrofální situace. Vláda musí s pokorou hledat jak pomoc u sousedů, tak prosazovat a kontrolovat restrikce a jejich dodržování. Dále si nevymýšlet politické hovadiny a finanční a korupční tunely jako jsou miliardové kanály a jaderné úderky.
7. Hrad musí přestat bezpečnostně a institucionálně destabilizovat stát a jeho bezpečnost nesmyslnými osobními mstami vůči BIS a přestat urážkami a nenávistí oslabovat soudržnost celé společnosti. Komplexy, rozeštvávání a pěstování nenávisti nejsou pomocí, ale chorobným poškozováním společnosti. Trapné návrhy provizorních exhibičních televizních medailovaček je třeba zapomenout. Pokud hrad neustane s rozvracením společnosti měl by senát právě vzhledem ke krizovému vývoji a nouzovému stavu zvážit podání ústavní žaloby na prezidenta republiky.
8. Pokusy zneužít pandemie k rozvratu našich spojeneckých obranných závazků v NATO, které prosazuje T.Okamura a SPD jsou proti našim bezpečnostním zájmům státní suverenity a svobody. Je to nebezpečnější podoba kácení stromů na železniční koleje okamurovými příznivci v minulosti.
9. Vyslovovat nedůvěru vládě v hloubce krize je pokus z krize politicky těžit nikoli ji vyřešit. Smyslem opozice není vykřikovat kdo ještě nedostal peníze, ale komunikovat nutné kroky a případně korigovat systémové chyby vlády a krizového řízení. Opozice musí spolupracovat a mít veškeré informace a plný přístup k odborným a expertním závěrům. Opozice zde neznamená nesouhlas za každou cenu, ale neustálou zpětnou vazbu a kritické zkoumání alternativ. Analýza chyb, opožděných reakcí i tupého PR populismu, může přijít po překonání krize nebo při zpětném projednání nouzového stavu ve sněmovně.
10. Opozice z řad evropské EPP by měla podpořit jednání se sousedy o pomoci ve zdravotních kapacitách. Vláda v důsledku své sobecké arogance v posledních letech a snahy vyždímat ostatní a zesměšňovat je poukazováním na jejich průběh krize, má nepochybně sníženou důvěryhodnost. Premier je všeobecně vnímán jako vyšetřovaný politik v těžkém konfliktu zájmů. Nyní je třeba pokusit se o překonání naší dlouhodobě nekooperativní pozice a zajistit a zprostředkovat potřebnou pomoc.
11. Zásadní zvýšení individuální odpovědnosti a společné solidarity a vzájemné podpory lidí je klíčové. Kdo si troufneme a máme zdroje, bychom měli zvážit poskytnutí konkrétní a nezištné bezprostřední pomoci sociálně a ekonomicky postiženým v našem okolí, neúplným domácnostem, rodinám i samoživitelům samoživitelkám s dětmi, osamělým a oslabeným ve svém okolí. K čemu nám budou soukromé peníze v decimované společnosti a rozvráceném státě? Nyní je můžeme smysluplně poskytnout k pomoci a udržení sociální soudržnosti a civilizovaných poměrů. Vydělávat a investovat můžeme opět po krizi.
12. Nejsme v této krizi jediní, zápasí s ní každá země s různými výsledky. Je čas si uvědomit, že bychom měli mít a vyzařovat maximální empatii a pochopení pro druhé namísto dosavadní a dlouhodobé naší stupidní snahy se vyvyšovat a poučovat, ždímat z druhých peníze a zároveň arogantně odmítat pomoc druhým v nouzi. Važme si toho, že můžeme žít ve společenství svobodných, vzdělaných a solidárních evropských partnerů a nikoli v boxovacím ringu nebo gladiátorské aréně. Stačí si uvědomit, zda bychom si v otevřené konkurenci dokázali "vyboxovat" zaplatit a získat dostatek léku ramdesivir, který dnes získáváme vahou a solidaritou spojené Evropy.
Čeká nás několik těžkých týdnů, přeji všem ať je překonáme ve zdraví.