Nahrávám...

Blog

Poznámky čtenáře závěrů Summitu EU k migraci:

Poznámky čtenáře závěrů Summitu EU k migraci: 
jen ve stručných bodech:
- Posilování boje s pašeráky a podpora zemí východního středomoří zejména Itálie,  Španělska a zemí Sahelu ve Středomoří v tomto úsilí.
- Posilování spolupráce a platné dohody EU-Turecko, uvolnění dalších prostředků pro Turecko.
- Podpora zemí západního Balkánu.
- Podpora zemí severní Afriky jako je Maroko.
- Vytvoření dobrovolných vyloďovacích míst v zemích mimo EU podlle mezinárodního práva a s jejich souhlasem.
- Vytvoření dobrovolných administrativních kontrolních imigračních center na území členských zemí EU a vracení migrantů bez nároku na ochranu.
- Přemisťování akceptovaných běženců do dalších členských států na dobrovolné bázi. Urychlené vracení ostatních.
- Zásadní zvýšení investic, aktivity a úsilí o zlepšení životních podmínek v Africe, ve všech afrických zemích, v oblastech školství, zdravotnictví, dobrá veřejná správa, vyrovnávání postavení žen, Afrika bude prioritou EU a členských zemí nejen v rozvojových výdajích.
- Podstatné zvýšení výdajů na ochranu hranic, podporu hraničních členských zemí a Frontexu.

Souhrnně pro nás:
1. Vše se bude dít v EU klubu dobrovolně a na bázi solidarity členských zemí, od budování administrativních center až po přijímání běženců.
2. Značné finanční prostředky se přesměrují k jižním členským zemím, na Balkán a do severní Afriky a Turecka ve snaze o jejich schopnost udržet migraci mimo EU.
3. Prioritou vnějších výdajů EU bude expanze programů pro rozvoj afrických států a životních podmínek Afričanů, a to za EU prostředky.
4. Nárůst investic do hraničních zemí, ochrany hranic, obrany a bezpečnosti.
5. Zvýšení závislosti celkové EU situace na dobrovolné aktivitě a solidaritě členských států, včetně výdajů na participaci v bezpečnostní, obrannýcha humanitárních agendách, stejně jako rozvojových programech v Africe. 

Z našeho hlediska
1. Bude zcela na nás jak se budeme účastnit, na bázi dobrovolnosti a pocitu solidarity s Italy, Španěly, Řeky, Francouzi a dalšími, ale zejména principy existence a síly EU, samozřejmě EU není mateřská školka a podle naší vůle k solidaritě bude přistupováno i k nám. EU je klub nejbohatších zemí, kde se nelze udržet v pozici černého pasažéra. 

2. Představu kontrolních a administrativních center v severoafrických zemích je podle mne nerealistická, tyto země k tomu nedají souhlas, byť by se jim platilo, protože by k sobě přitahovaly celoafrickou migraci. Případný vznik center na nestabilních územích jako Libye, bude vyžadovat jejich souhlas s umístěním našich vojenských jednotek k ochraně center a dojednání smlouvy o jejich možnostech sebeobrany (SOFA), jejich financování, zásobování a rotace, nepovažuji za reálné.

3. Dlouhodobě odkládaný zájem, investice a tlak do rozvoje afrických zemí směrem k výraznému zvýšení bezpečnosti a kvality života jejich obyvatel, a to včetně válečných zón, ale zejména subsaharské Afriky bude dlouhodobý, nákladný program, kde by ČR mohla uplatnit svá transformační know how a bude muset investovat peníze.

Summit je velkým posunem pro celou EU, prosazení jeho politik bude velice nákladné, náročné na spolupráci v EU, a snesení některých politicky utišujících záměrů (hotspots v severní Africe) na zem do reality.

Jsme připraveni?

Hezký den všem, kteří dočetli do konce.

ivan gabal