Nahrávám...

Blog

Karlovy Vary za námi Summit NATO a v Helsinkách před námi!

Příští týden se sejde NATO v Bruselu a návazně schůzka Trump-Putin v Helsinkách. Obojí se nás a celého Západu týká zásadně, v geopolitice i bezpečnosti. Oběma událostem se věnuje značná pozornost a obklopuje je nervozita. Proč?

1. V dnešní politické a hospodářrské krizi transatlantických vztahů je v sázce to, zda bude D. Trump pokračovat v prohlubování nedůvěry se spojenci tak, jak na setkání G7, nebo naopak bude usilovat o obnovení důvěry a koheze Západu, a bude s Putinem jednat jako reprezentant NATO, a nebo usilovat o bilaterální dohodu s Kremlem přes hlavy Evropanů.

2. Donald Trump má dost faktických i vnitropolitických důvodů k nespokojenosti s tím, jak Evropané ve většině neplní své spojenecké obranné závazky, nadále obranu Evropy financují v převaze USA, a Američané museli navýšit svou přítomnost v Evropě a výdaje za obranu zejména východní a severní Evropy vůči ruským krokům. 

3. Evropané sice začali navyšovat obranné výdaje, ale vesměs méně než jsou jejich závazky a méně než je cíl dosáhnout 2% v roce 2024. Stagnující a upadající bojová kapacita, její zastarání a nízká výkonnost, zejména Německa, ale rovněž  V4 vyjma Polska, neplnění již platnýchbojových závazků k NATO,  jsou neoddiskutovatelné.

4. Kreml nemá jiný zájem než rozdělený Západ, který by mu umožnil postupně eliminovat sankce, alespoň mírně zlepšit mizernou hospodářskou a sociální situaci,  překonat bezvýchodnou pozici s Krymem, na východní Ukrajině i v Syrii.

5. Pokud se rozhodne D. Trump jít cestou bilaterální dohody s Putinem, na úkor udržení transatlantických vztahů a spojenectví s Evropou, dojde k výraznému geopolitickému zhoršení naší pozice a bezpečnosti. D. Trump již opakovaně označil NATO za zastaralé či překonané,  jakkoli pro nás NATO představuje páteř obrany a bezpečnosti, což platí dvojnásob pro střední a východní Evropu. 

6. Krize soudržnosti NATO zvýrazní rozpory mezi V4 a západní Evropou, přičemž nelze doufat v dřívější nadstandardní vztahy našeho regionu s Washingtonem. Neudělali jsme pro to v posledních letech dost kladného a neopak znehodnotili co bylo vykonáno od 90. let: debakl prezidentské návštěvy, arogance vůči americkým diplomatům, debakl armádních modernizačních programů, energetické, politické i zpravodajské nadbíhání Kremlu. Nemluvě o spektakulárním nadbíhání Číně.

7. Naším vitálním zájmem je posilovat a neoslabovat soudržnost Západu, a zvyšovat naši důvěryhodnost, vůli spolupracovat a investovat do zvyšování naší důvěryhodnosti i schopnosti být užiteční. Je proti našemu zájmu rozkolísávat naši pozici a kredibilitu aférami, jako byla pro nás diskvalifikační causa "novičok" nebo záměr vpuštění ruských aktérů, financí a zájmů do naší  energetiky.

8. Česká republika se sama bez NATO neubrání, přesto dlouhodobě neplní své závazky, ve výdajích i v bojových schopnostech. Navzdory relativnímu vzrůstu výdajů hospodářským růstem nadále stagnujeme na hladině 1% HDP, oproti plánovanému vzestupu na 1,4% v roce 2020 a 2% v roce 2024, které zřejmě nedosáhneme. Trvá hluboká závislost na zastaralé sovětské bojové technice, která znemožňuje plnění našich závazků a činí nás manipulovatelné ruskými dodávkami náhradních dílů. Po pasivním období ministra Martina Stropnického přišla devastace již připravených modernizačních programů ministryní Šlechtovou, která nás vrátila několik let zpět a prohloubila nedůvěru, že dokážeme svou armádu modernizovat k větší výkonnosti solidním a důvěryhodným způsobem.

9. Kudy dál jako ČR?

  • Rozpočet na obranu 2019 musíme posílit na úroveň, která umožní dosažení 1,4% v roce 2020.
  • Musíme se vrátit a dotáhnout připravené modernizační programy, zejména vrtulníkové kapacity (důležitá pro naše jednotky nasaditelné v NATO kapacitách), radarové schopnosti protivzdušné obrany, modernizace dělostřelecké kapacity a rozsáhlý program modernizace pásové techniky 7. brigády. Čeká nás vybudování kybernetické obranné kapacity, za kterou si odpovídáme.
  • Nemůžeme uhýbat odpovědnosti za urgentní modernizaci jejím odkládáním až do nové legislativy o vojenských zakázkách, potřebujeme konat.
  • Vehementně a viditelně se musíme účastnit našimi jednotkami společné obrany severních spojenců NATO a Polska.
  • Potřebujeme posilovat a neoslabovat soudržnost Západu v transatlantickém i evropském rozměru.
  • Nezahrávejme si s možností technologického a finančního vstupu Ruska do Dukovan nebo Temelína. Jde více o strategickou bezpečnost než ruské politicky motivované sliby.
  • Posilujme a nediskreditujme naše zpravodajské služby.
  • Potřebujeme více a aktivně oslabovat a neposilovat diplomatický i hybridní tlak Ruska na zpochybnění naší západní pozice zejména v krizi soudržnosti Západu.
  • Posilování obranných kapacit Evropy a obranných výdajů a schopností členských zemí EU je v souladu s naším členstvím v NATO a jeho zájmy, nikoli naopak.
  • Jsme alianční zemí nikoli neutrální, přivedli jsme NATO do Střední Evropy a díky tomu získali i členství EU jako klubu nejbohatších západních zemí. Jakékoli oslabování této pozice je v rozporu s našimi civilizačními zájmy.