Nahrávám...

Blog

JEŠTÉ KE VČEREJŠÍ DEBATĚ V UdK ČT K SYRSKÝM DĚTEM V ŘECKU A PRÁVNÍM SOUVISLOSTEM:

1. Buď jsou již děti v mezinárodní ochraně jako uprchlíci nebo o ni usilují a bude se teprve rozhodovat. Tyto informace řecká vláda má a nepochybně by je předala.
2. Česká Republika a ministerstvo vnitra v každém případě ve spolupráci s řeckou vládou ověřuje identitu a právní postavení žadatelů o ochranu/azyl a buď si převezme děti s ukončeným řízením nebo je sama dotáhne, tyto kompetence a schopnosti má a může je uplatnit. Zpochybňovat tyto schopnosti exministryní spravedlnosti je vyslovený a diskvalifikující diletantismus, ne-li populismus.
3. Za takových okolností na tyto děti nemá jurisdikci režim v Damašku, před kterým jsou děti na útěku. Jakoby jsme se ptali v Berlíně na to, zda se postarají o Wintonem zachraňované židovské děti nejen z českých, ale i z prchajících německých rodin. Velvyslankyně Filipi jednoznačně mluvila za Damašek, nikoli za možnosti ČR, kterou i v takové situaci zastupuje, tuto situaci vědomě právně zkreslila a redaktor ČT ji nekorigoval.
4. ČR se samozřejmě může dotázat na veškeré zkušenosti a náležitosti takového programu v Londýně, kde jistě rádi informace poskytnou abychom věděli a uměli více.
5. Právně jsou děti uprchlíky jako všichni ostatní, nejsou-li doprovázeny, jsou zcela závislé na mezinárodním právu a vůli států, které jim ochranu poskytují.
6. Rozhodnutí je a zůstane čistě vizitkou síly humanitárních principů a vůle pomoci ve vládě a ve společnosti té které země. Stav politiky a stav společnosti rozhodne.
7. Michaela Šojdrová by měla jasněji a srozumitelněji formulovat pro veřejnost případný postup našeho státu ve spolupráci s Řeckem a přiblížit britský program již z respektu k Wintonovi. Není to u nás samozřejmost a debata ve včerejších UdK toho byla bohužel důkazem navzdory zkušeným redaktorům.
8. Je třeba si uvědomit, že v této situaci je odpovědná za jednání vláda, jedná jménem celé země a nikoli jakýsi politický subjekt, který kandiduje ve volbách, jde totiž o životy prchajících lidí a mezinárodní právo. Situace začíná být zralá na ingerenci sněmovních a senátních výborů v zájmu kontroly postupu a používaných argumentů.
9. Kdyby Britové a Britanie před lety neakceptovali a nepodpořili Wintonův projekt jako společnost a jako stát, nikdy by ti, kterým pomohl, nepřežili, stejně jako by nikdy někteří z nich nebojovali již při vylodění v Evropě, jako například "mladý muž" Otto Pick.
ivan gabal
18.9.2018