Nahrávám...

Blog

PUTIN UZNAL ODPOVĚDNOST ZA ÚTOK V SALISBURY, ČR MUSÍ KONAT

1. Po výrocích o Skripalovi jako zrádci, špionovi a darebákovi je patrné, že jej Rusko jako takového chtělo zlikvidovat. Je tedy čas si udělat ve věcech pořádek, protože Rusko obvinilo i nás a je třeba žádat omluvu. A zvažme vlastní obrannou reakci pokud se Rusko neomluví. Jde o prevenci naší bezpečnosti do budoucna nebo se obdobná napadení ČR ze strany Ruska budou opakovat

2. Je třeba hledat způsob podpory Velké Británie v této věci na mezinárodním poli. Tím spíše, že útok provedli profesionální vojenští zpravodajci a důstojníci GRU. Šlo tedy o plánovanou VOJENSKOU operaci, která byla provedena proti cizí zemi, na jejím území.

3. Je zřejmé, že naši domácí zastánci Ruska v této věci hrubě porušili naše vlastní národní bezpečnostní zájmy a jednali v rozporu s těmito zájmy. Měli by své chování a odpovědnost za něj vysvětlit, protože jednali ve prospěch nepřátelské mocnosti, která nás nařkla jako jednoho z podezřelých z účasti na vojenském útoku proti našemu spojenci.

4. Rusko musí být podle tohoto nařčení posuzováno ve všech dalších důležitých souvislostech, zejména v jeho snaze o proniknutí do naší jaderné energetiky a strategických energetických projektů. Rusko koná vůči nám jako nepřátelská mocnost.

5. Z hlediska dosavadního chování a výroků Ruska v kauze chemického útoku v Salisbury je třeba posuzovat i výroky Ruska o dalších vojenských operacích, zejména pokud jde o Ukrajinu, okupaci Krymu, její podporu některými českými politiky a adekvátně reagovat, včetně otázky vyšetření sestřelení civilního letadla MH-17.

6. Křivé nařčení ČR jako původce bojové chemické látky ukazuje míru v jaké je Česká republika součástí a předmětem ruských hybridních a desinformačních operací a je třeba adekvátně reagovat z hlediska naší obrany i v dalších oblastech a vůči spoluaktérům nepřátelských operací.

7. Vývoj vojenského chemického útoku ve Velké Británii i zatažení České Republiky do této odporné záležitosti ukazují jak nedostatečná je naše obrana vůči takovýmto aktivitám a je třeba ji zásadně přehodnotit a aktivně konat zejména na úrovni zpravodajských služeb a Centra obrany proti hybridním hrozbám, které se ukazuje jako nedostatečné povaze takovýchto útoků. 

8. Právě tato kauza a její vývoj u nás ukazují váhu nezávislosti medií, ale také, že samotní novináři a media nemohou bez podpory odpovědných složek státu hybridním operacím čelit.  

9. Je čas začít vážně řešit otázku souvislosti mezi velikostí ruské ambasády v Praze a naší národní bezpečností jako člena NATO a EU. Musíme se bránit, a to i za cenu případného odvolání našich diplomatů z Moskvy. Celá záležitost ukazuje, že jsme tento hybridní útok nejen nezvládli, ale dokonce jsme v reakci na něj podlamovali vlastní důvěryhodnost včetně mezinárodního přiznání ke spoluodpovědnosti a zatažení vlastní kontrarozvědky do ruské zpravodajské operace.