Nahrávám...

Blog

CO DĚLAJÍ MEZINÁRODNĚ ÚSPĚŠNÉ UNIVERZITY - ČÍNSKÝ EXTRÉM?

Jeden z populárních článků o kořenech úspěchu čínských univerzit v čerstvém mezinárodním hodnocení univerzit přinesl The Economist. Stojí za pozornost, neb opačný propad našich předních univerzit do 5., 7. a 9. stovky v mezinárodním srovnání provází ohlušující ticho. Uvádím hlavní body, celý text je prosím zde: https://www.economist.com/china/2018/11/17/tsinghua-university-may-soon-top-the-world-league-in-science-research
1. Tsinghua University, která byla v období 2006-9 na 66. místě. Dnes je ve špičce díky tomu, že vyprodukovala největší počet (42) z 1% nejcitovanějších výzkumných článků v oborech matematika & computing, a v 10% nejcitovanějších v oblasti věda, technologie, ingeneering a matematika. Zde překonala v období 20013-16 Oxford i MIT. Ve společenských vědách se čínské univerzity – ze známých, nejspíše politických důvodů – mezinárodně neprosazují. Mimochodem i tento kontrast a jeho existence jsou samy o sobě vědecky zajímavý jev.
2. Tsinghua vznikla teprve po roce 1900. Je hlavním konkurentem svého rivala Pekingské univerzity. Prošla všemi katastrofálními fázemi vývoje čínského komunismu včetně likvidační kulturní revoluce, devastace rudými gardami a represí po masakru na náměstí Nebeského klidu.
3. Úspěch je dílem delšího zaměření na výkonnost výzkumné univerzity, zejména od roku 1995, kdy začal stát investovat do motivace ke špičkovému výzkumu. Finanční bonus pro autory špičkového výzkumného článku se pohybují dnes na úrovni 165.000 USD, cca 2Oti násobku ročního platu. Podíl čínských autorů mezi nejcitovanějšími výzkumnými články vzrostl od roku 2000 ze 4% na 19% v roce 2016.
4. Hnacím motorem výkonnosti jsou především absolventi z amerických a britských přeních univerzit, kteří byli Čínou podporování ke studiu v zahraničí od přelomu 70. a 80. let a vraceli se domů. Páteří výzkumu univerzity je 1385 doktorandů, dvojnásobek počtu na MIT. Motivací je extrémní požadavek dosažení špičkových výsledků do 6 let výzkumné dráhy, jinak odchod.
5. V článku Economistu si citovaní Číňané z univerzity stěžují, že Japonci mají nadále podstatně více Nobelových cen v profilových oborech ... bude se nač se dívat.
A co my?
25.11.2018