Nahrávám...

Blog

Nejdeme již francouzskou cestou?

Patři kredit Robertu Maleckému z Hlídacího Psa jak identifikoval zapojení českých proruských úderníků do radikalizace násilných demonstrací ve Francii. Včera v komentáři rozebral Martin Fendrych mechanismus ruského hybridního angažmá v násilnostech a je snaha o jejich eskalaci v dalších evropských zemích. V dané souvislosti je třeba si uvědomit několik prvků, které se týkají i nás:
1. Hybridní operace jsou nepřátelské a destruktivní. Jsou ovšem zapojeny tehdy, pokud existuje rozštěp a konflikt uvnitř společnosti a napětí v politických nebo sociálních poměrech.
2. Musíme si všimnout jak prudce narostlo rozštěpení a rozdělení české společnosti a vyskočily hodnoty negativního hodnocení všech politiků a převažují negativní postoje jako základ veřejného života a ostrá polarizace i rétorika.
3. V české společnosti existují ve srovnání sice menší, ale přesto prohlubující se sociální rozdíly a antagonismy, které vytváří potenciál k nenávisti a destrukci. Daniel Hůle rezolutně ukazuje na bezmála milion lidí v exekuci, narůstá počet analýz ukazující na rizikové sociální skupiny jako neúplné domácnosti, sociálně vyloučená populace. Česká společnost není intaktní a není kompaktní.
4. Na politické scéně narůstá počet těch, kdo rozdělení české společnosti vědomě prohlubují, štvou lidi proti sobě a nadhazují zcela extrémní a nerealistické politické požadavky. Kapitalizace z motivu strachu, nenávisti a obav, od desinformací až po skutečně vážné problémy spíše posiluje.
5. Je zjevné, že i v našich podmínkách fungují organizace a lidé napojení na ruské hybridní operace, desinformační kanály a radikalizační skupiny na sociálních sítích, a jsou prakticky hotovou infrastrukturou pro případné využití.
6. Samostatnou kategorií je eskalování nenávisti k institucím státu, obrany, bezpečnosti, parlamentu, justice i veřejnoprávních organizací jako univerzity a media. Nenávist k institucím státu, která podlamuje důvěru i kvalitu života občanů je prvním předpokladem k jeho rozvratu.
7. Nevyhnutelnou příští příležitostí budou evropské volby a snaha obnovit v Evropě vlnu nacionalismu a kapitalizovat i patriotické pocity v protievropské eskalaci. Komu slouží je zřejmé, stejně i vnitropolitické a právní a ekonomické chaotické důsledky, které prožívá Británie a její stát i demokratické instituce.
8. Je důležité aby odpovědně uvažující lidé ve veřejném životě, v politice i mimo politiku, konali s vědomím toho, co vidíme dnes ve Francii a k čemu existuje možná potenciál i u nás. Je třeba si uvědomit rizika.
9. Česká media a novináři v této oblasti odvádějí velmi solidní a potřebnou práci. Dík jim za to.