Nahrávám...

Blog

Prodloužení sankcí EU vůči Rusku je kritickým vzkazem pro českou politiku

1. EU jasně odmítla názory těch, kteří vidí sankce proti Rusku jako neopodstatněné, nefunkční a hodné zrušení. Naopak sankce prodloužila a potvrdila. S ohledem na nedodržování Minských dohod Ruskem vyjádřila potřebu podpořit Ukrajinu, a to včetně reakce na ruskou agresi v Azovském moři. Na Evropské Radě ČR zastupoval premier a tento postup EU podpořil. 

2. Hodnocení stavu věcí i chování Ruska z hlediska Minských dohod zcela odpovídá hodnocení ze strany NATO a závěrečného dokumentu Summitu NATO, který schválil český prezident. 

3. Bylo by dobré, aby si tento aspekt evropské bezpečnostní a zahraniční politiky uvědomili všichni čeští politici, zejména M. Zeman, a respektovali a nenarušovali vitální české a evropské zájmy a drželi konzistentní pozici vůči všem stranám.

4. Je také důležité aby se v těchto kritických otázkách začala vláda překonávat nekoherence a rozpory s Hradem, protože jde o stav, který ohrožuje a oslabuje naše postavení v obou klubech nejbohatších zemí, kterých jsme členy, EU a NATO. 

5. Výroky o rušení a nesmyslnosti sankcí jsou tedy v ostrém rozporu se zájmy ČR a faktickými zdroji naší bezpečnosti i vývoje naší pozice v dotčeném konfliktu. 

6. Je stále méně akceptovatelné aby se nejvyšší ústavní činitelé chovali a jednali ve vzájemném rozporu a v rozporu se svou ústavní odpovědností. Zejména pokud nás na rozkladné působení Ruska v těchto otázkách u nás otevřeně a opakovaně upozorňuje kontrarozvědka BIS, a to ve shodě s Vojenským zpravodajstvím.

7. Neopakujme chyby prezidenta Beneše, který obdobně zlehčoval zpravodajské informace o hrozbě napadení a později subverzních motivech Kremlu, za které již těžce zaplatilo Československo před válkou a během 2. války.