Nahrávám...

Blog

Makedonie, náš nový spojenec, Řecko prokázalo svou sílu.

Chci zdůraznit informaci, že Makedonie vstoupila do NATO a ratifikaci úspěšně zahájilo právě Řecko. Jde totiž nejen o zahraniční, ale také naši domácí zprávu dosti zásadního významu, kterou je třeba zaznamenat a uvědomit si:
1. Konsolidace jižního křídla NATO v nestabilním sousedství má podstatný význam pro obranné zpevnění celého Balkánu, včetně sousedství Turecka a válečně i vůči migračně aktivní basharově syrské válce proti vlastnímu obyvatelstvu.
2. Rozšíření o Makedonii probíhalo a probíhá pod silným zpravodajským a hybridním tlakem Ruska ve snaze o ovládnutí Balkánu, jeho oddělení od Evropy, izolace Řecka a vzájemnou antagonizaci Řecka s Makedonií (Republika Severní Makedonie), Řecka s Tureckem. V samotné Makedonii a v rámci Balkánu měly ruské destabilizační aktivity poměrně velmi drsný průběh.
3. Zásadní význam zde sehrálo Řecko a jeho schopnost překonat vnitropoliticky extrémně citlivé historické animozity nejen ohledně jména Makedonie, ale územního, etnického a geopolitického charakteru. Řecko, nadále zatížené důsledky své dluhové krize a drakonickými kroky eurozony, extrémně přetížené pokračující syrskou migrací a migračními tábory, pod ruským tlakem a v sousedství kymácejícího se Turecka, vnitropolitickou bitvu zvládlo. Dalo prostor hledisku společné obrany NATO a bezpečnosti Balkánu. Bez posunu řecké pozice by členství Makedonie nemohlo být ratifikováno a aliance by utrpěla vážnou geopolitickou porážku. Byla to sázka na geopolitickou sílu Řecka v jeho těžkém období. To jen na okraj až opět někdo - původem z komunistického prostředí - bude zdůrazňovat, že nebude platit dluhy "líných Řeků", projídajících evropské peníze na migraci.
4. Makedonie jako náš nový spojenec získává naše obranné záruky pomoci v nouzi, je třeba si to uvědomit a mít na paměti až bude vstup Makedonie ratifikovat náš parlament a uslyšíme naše ruské hlásné trouby o tom, proč bychom měli případně bojovat na Balkáně, nebo proč žádným způsobem nebudeme pomáhát migračně přetíženému Řecku, které ovšem významným způsobem zpevnilo naši bezpečnost na jižním křídle a samo ruskému tlaku odolalo. Náš parlament a relevantní výbory by se měly nyní podrobněji starat i o nového spojence a dát mu najevo, že nám na jeho situaci záleží a jsme připraveni pomoci, stejně jako vůči mimořádně zatíženému Řecku.
5. Budoucí výzvou je Srbsko, nám blízká a na Balkáně velmi významná země, dnes zmítaná rostoucí vnitropolitickou krizí a silně až dominantně ovlivňovaná Kremlem. Srbské výhledy na EU jsou a budou silně ovlivněny výhledy na rozkolísaný vztah k NATO a vnitropolitickou rozervanost Srbska nejen z prohrané války. Bylo by na čase, aby se V4 přestala zabývat jen sama sebou a kverulováním vůči Bruselu a zabrala právě na Balkáně.
Řekům patří dík a Makedonii blahopřejeme a vítáme ji jako spojence, kterému v nouzi jsme připraveni pomoci.
10:2:2019
https://www.google.com/maps/@41.0982412,19.9928299,7z