Nahrávám...

Blog

Ještě k ČT diskusi Máte slovo - Koněv

Protože jsem po odvysílání pořadu také začal dostávat česko-ruské výhrůžky, sprostoty a pokusy o zastrašování. Protože jsem ze sociálních medií zjistil, že ostrakizováni byli i další, z aktivních diváků, a protože máme nadále ve vzduchu urážku od člena ruské vlády a starosta Prahy 6 musí mít ochranku, protože je nadále objektem výhrůžek, je možná čas aby kompetentní úřady začaly konat ve prospěch bezpečnosti svých občanů a ochrany suverenity země:
 
1. Je na místě ruské straně jasně ukázat, že socha v Dejvicích nepodléhá článku 21 z bilaterální smlouvy o vzájemné ochraně válečných hrobů a památných míst. A je na místě jim jasně říci, že pokud nebudou naši kompetenci v otázce dejvické sochy respektovat, vměšují se do našich vnitřních záležitostí, a to včetně neomalených výroků člena své vlády.
 
2. Je čas aby se zvýšila ochana našeho kybernetického prostoru a dokázali jsme se bránit proti narůstajícím kybernetickým útokům. Vláda zdržuje příslušný zákon a přitom máme problémy, i institucionálně, stále větší. Tedy nejen v děravé ochraně před hybridními útoky. Vzájemné hádky služeb o tuto kompetenci logicky naši zranitelnost zvyšují.
 
3. Praha 6 by měla prokazatelně zesílit váhu vůle občanů Prahy 6, buď cestou refrenda, verifikovaného elektronického hlasování nebo reprezentativního průzkumu provedeného profesionální výzkumnou agenturou.
 
4. Protože se na stranu ruských snah o vměšování do našich záležitostí postavil proti svým občanům i Hrad, je na poslancích, kteří neumožnili svým hlasem zkoumání neústavních kroků M. Zemana, aby zajistili jeho loyalitu vůči zákonům, zájmům a bezpečnosti této země a jejích občanů. Jsou totiž po svém hlasování za jeho kroky plně odpovědní.
 
5. Je na místě, aby vláda doplnila své interní memorandum k stavbě nové jaderné elektrárny o tyto zásadní poznatky o nerespektování bilaterálních dohod z ruské strany a jejích snahách manipulovat naše vnitřní záležitosti.
 
30.9. 2019