Nahrávám...

Blog

Souvislosti aféry "facka" novináři Sputnik news

1. Hybridní a dezinformační operace Rusko vede proti nám, aby oslabilo naši soudržnost a společnou vůli bránit otevřené demokratické poměry před útokem zevnitř nebo z venku.

2. Diskreditační a kompromitační operace jsou namířeny přednostně na ty, kdo podporují soudržnost a odolnost vůči ruským operacím, protože Rusko znají, sledují ho a dokáží identifikovat jeho operace. Vliv těchto - například novinářů - je pro Rusko dobré podlomit.

3. Sputniknews je ruský hybridní nástroj zřízený k desinformačním a diskreditačním operacím. Koná cílevědomě a podle zadání svých zřizovatelů.

4. Nyní má zájem upoutat pozornost na "facku", zatímco klíčová je celá desinformační a kompromitační operace namířená proti nám, prostřednictvím zkompromitování jedné novinářky.

5. Bylo by na místě aby si příslušné orgány začaly všímat nejen nepřátelských zpravodajských a bezpečnostních operací Ruska u nás, včetně daňových úníků z majetkové šmeliny, ale rovněž operací vlivových a jejich aktérů.

6. Je na nás, neposkytovat ruským hybridním komunikačním nástrojům (a není to jen Sputniknews) ani prostor, ani příležitost ovlivňovat naše mínění na klíčové otázky zejména ruské expanzní politiky. Mazat a nediskutovat. Smyslem není věcná diskuse o skutečnosti, ale diskuse směřující k našemu rozvratu, oslabení nebo diskreditaci. Na konci někdy nezbývá více prostoru než právě a pouze na facku.

7. Naturel a smysl hybridních operací je na cause "facka" velmi názorný, a je otázka proč Kreml sahá již k takto ofenzivním metodám. Něco visí ve vzduchu? 

Je čas se bránit.
24.11.2019