Nahrávám...

Blog

Brexit před námi

Kdo vyhrál je jasné, popřejme Britům mnoho úspěchů a soudržnosti se Skoty a Iry na nesnadné cestě. 

Nyní je na stole otázka jak to B. Johnson udělá a dojedná. Není nová. Zbývá necelých 50 dnů. 

Na dohodu o organizovaném odchodu a na dohodu o dalších vztazích a poměrech není příliš času. Takže lze předpokládat značné potíže a místy chaos, i v dopadech na Evropany ve V.Británii. 

Měli bychom držet kurz na dohodnutý a organizovaný rozchod, právního charakteru i průběhu. Zároveň jasně vyjednávat a pracovat na dodržení dohodnutých podmínek. Být připraveni Britům pomoci v nesnázích, protože nesnáze přijdou, ale zároveň sledovat i naše evropské zájmy a platnost pravidel. 

Odchod Britů nemůže znamenat rozvrat evropského práva a pravidel. Sami dnes zažíváme na svých domácích poměrech jak významné je, když Unie trvá na dodržení práva a zákonů, národních i unijních. To bychom neměli ztratit, protože to je v našem zájmu. 

Uvidíme jak se Londýn rozhodne pokud jde o osud dojednané smlouvy o odchodu, která by v případě ratifikace na britské straně dala Britům 2 roky přechodového období. A to včetně času na dojednání dohody o následných vztazích. Proto by i vyjednávací tým měl zůstat z EU strany stejný. 

Byli jsme trpěliví dosud, buďme i nadále, ale platí, že pravidla musí být stejná pro obě strany, stejně jako respekt k zájmům obou stran.

Pro nás je klíčové podporovat společný a právní postup unijní strany, a to ve všech aspektech dohody. Uvidíme s čím přijde nová vláda v Londýně. Je třeba postupovat střízlivě v reálném čase, právně, proti chaosu.

13.12.2019