Nahrávám...

Blog

Je čas se hnout dopředu, ale bez hysterie.

Konečně lze zaznamenat i z vlády trochu dopředný pohled, bez povyku a bombastických tiskových konferencí, zkusme pár bodů k možnému posílení tohoto trendu:
A/ Potřebujeme vlastní produkci ochraných prostředků, pokud lze na nových technologických bázích, začněme s investicemi do průmyslové produkce.
B/ Náročné medicínské technologie jako ventilace apod. se musí výrobou vrátit do Evropy. Unijní podpora a spolupráce členských států zde bude nutná - je to nepochybně námět pro naše předsednictví EU, třeba spolu s kyberbezpečností. Ale začněme dříve, s evropskou iniciativou a konstruktivně, investujme sami a třeba i bez natažené ruky.
C/ Krize v dopravě na hranicích V4 ukazuje dost mělký základ celého spolku, stejně jako odlišnou domácí dynamiku každé země, uvědomme si to. V nové situaci potřebujeme primárně zesílit česko-slovenskou spolupráci z řady tradičních i nových našich a nejen slovenských důvodů. Naopak důsledně sledovat právní a demokratický standard vývoje celého našeho regionu a zbytečně nezaměstnávat EU vnitřními problémy našich zemí. To platí jak pro nás, tak pro Slovensko, Maďarsko a Polsko.
D/ Dosud obrana před pandemií čínského původu stála na iniciativě lidí, na domácích manufakturách, pracovitosti jednotlivců a nečekané statečnosti všech, zejména lidí v prvé linii, od zdravotníků přes policisty, záchranáře až po prodavačky, pokladní, veřejnou dopravu a služby. Drželi, drží a budou držet všichni tento stát a stabilitu společnosti mnoho dnů, kdy jsme překonávali nedostatečnou připravenost, bez nabubřelých řečí v televizích a na sítích. Je třeba je ocenit a odměnit, formálně i neformálně. Zaslouží si respekt a prestiž nás všech a zejména státu, víc než Čína.
E/ Ti kdo to v prvé linii odnesli onemocněním by měli být letos vyznamenáni. Iniciátoři vietnamské manufakturní pomoci si zaslouží naše občanství a plnoprávné ocenění této země.
F/ Přesto že nadále není nic za námi, musíme si všímat rizik další eskalace nebo obnovení pandemie, například v uprchlických táborech v Řecku a ve výhledu v celém Středomoří.
G/ Hrozivý vývoj onemocnění v USA Američany zřejmě zaměstná plně domácím děním. Nebudou mít čas řešit problémy jiných nás nevyjímaje a jsou ve volebním roce. Bylo by divné aby toho nevyužili nepřátelé Evropy a Západu. Ubírat za těchto okolnostech na obranných výdajích by byl hazard, stejně jako potřebujeme neprodleně posilovat obranu v oblasti kybernetických hrozeb a desinformačních operací. Napadení nemocnic by nám mělo napovědět. Při komplikovaném vývoji ve Velké Británii musíme také cíleně pomáhat evropským schopnostem.
H/ Je třeba se konečně odpoutat od zastrašovací motivace občanů a posunout se do konstruktivnějšího tónu hledání cest z krize a participace občanů na překonání krize. Základem výkonnosti musí být, že každý bude dobře rozumět tomu, co dělá a proč to potřebuje, musí a chce dělat.
I/ Je čas začít fázovně restartovat ekonomiku, a je důležité aby se tento posun nestal základem řevnivosti, ale spolupráce a koordinovaného postupu i ze strany odborných komor, svazu průmyslu a dalších.
J/ Finančníci by asi měli pozorně analyzovat situaci a vývoj naší měny, o které jsme se mohli leccos v uplynulých týdnech dozvědět, přehlédnout by to neměla ani vláda. Restart ekonomiky by měl být a bude cestou k zamyšlení nad potřebnými změnami.
K/ Prohlášení o nedodržování potřebných změn v souvislosti s klimatickou agendou EU jsou nepochopením celé agendy, její vážnosti i jejího pochopení jako příležitosti. Naopak modernizační investice v synergii veřejných a privátních zdrojů jsou cestou dopředu, ale musíme si toho být vědomi, cíle-vědomi. V uplynulých týdnech pociťujeme sílu přírodních základů naší existence. Nepodceňujme tyto předpoklady ani v oblasti životního prostředí a klimatu.
22.3.2020