Nahrávám...

Blog

Filip komunista a jeho předchůdci

V roce 1934 Masaryk a Beneš uvěřili ujištěním Konrada Henleina, že mu jde o demokratické Československo, nikoli o jeho zničení v zájmu hitlerovského Německa. Výsledek voleb 1935 lze vidět níže - Henlein volby vyhrál. V té době již měl garanci financování z Berlína, které následovalo až do tragického konce Československa.
S KSČM to začíná být podobné. Po letech ujišťování a přísah na Ústavu České republiky, nyní její předseda vyzval Moskvu k nedodržování našich právních vztahů, k porušení vzájemné dohody podle které by se Moskva měla naopak věnovat budování přátelských vztahů, neměla se vměšovat do našich vnitřních záležitostí zastrašováním našich demokratických politiků jejich únosy v cause dejvické sochy, které se smlouva vůbec netýká.
Podle Filipa se Rusko nemá starat o hroby našich legionářů a mělo by se k nám chovat hostilně. Koho asi Moskva poslechne a s jakým cílem?
Filip šel tak daleko, že tyto servilní a nepřátelské názory poskytl vojenským novinám. Toho se neodvážil ani Henlein, že by povzbuzoval wehrmacht k protičeskoslovenským postojům. Filip ale svými názory, chováním a povzbuzováním hostilního chování Ruska a jeho armády k nám rovněž nedoddiskutovatelně míří k rozvratu našich ústavních poměrů
Filip je právník a ví, že porušuje jak naši Ústavu, tak lže o smluvních vztazích s Ruskem. Vědomě nám škodí. Aby se udržel u moci je ochoten zaprodat nás způsobem, který Henleina připomíná, za nebezpečně blahoskloného mlčení prezidenta i premiera. Henlein se do demokratické vládní koalice nikdy nedostal. Filip a KSČM naopak dnes součástí vládní koalice jsou. Ta má sice v programovém prohlášení zcela jinou geopolitickou orientaci, ale také se chce udržet u moci. K tomu potřebuje Filipa. Jak je to tedy? Jak podporujeme svou suverenitu a mezinárodní právo na kterém stojí naše bezpečnost a demokracie? Kam takový vývoj míří?
Filipův předchůdce Gottwald se před československou demokracií roky důvodně ukrýval před spravedlností v Moskvě. Posléze jí pomocí Moskvy zakroutil krkem. Možná by nebylo od věci, kdyby si z něj pan Filip vzal příklad nejen ve snaze zakroutit krkem naší demokracii, ale i exilem a do Moskvy se také odsunul. Ministerstvo vnitra má totiž nyní rozhodně důvod začít zkoumat, zda KSČM konáním Filipa konečně nedospěla do stavu zločinné KSČ, a měla by být soudně žalována a zrušena pro svou protiústavní činnost, a to ještě před příštími parlamentními volbami.
Neopakujme chyby, které zničily předválečné demokratické Československo. Cílem dnešního Ruska není nic menšího než rozvrat našich domácích poměrů, geopolitické orientace a penetrace veřejného života nepřátelskou pátou kolonou, k níž se Filip otevřeně přihlásil. Můžeme si jen představovat jak by s námi Kreml naložil, kdyby se dostal do situace, v které byl Berlín se svou pátou kolonou po volbách 1935, které Henlein vyhrál.
Myslíte, že by Filip zaváhal?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_parlamentu_Československé_republiky_1935