Nahrávám...

Můj profil

CHCETE POLITIKA, KTERÝ SE NEMUSÍ PARLAMENTNÍ PRÁCI UČIT?

 • Nejdu si do senátu sednout, ani jako do čekárny na Hrad, ani jako nováček, který se musí vše učit od začátku. Chci zhodnotit zkušenosti z poslanecké sněmovny, své jméno i kontakty k tomu, aby Senát nabyl na významu, respektu a představoval skutečně výkonný a stabilizační prvek vzhledem k roztříštěné sněmovně, a mohl s ní také spolupracovat.
 • Chci silný senát a být v něm platným senátorem, který bude spíše síly sdružovat a nikoli drobit.
 • Mou politickou zásadou a zkušeností je, že politika začíná tam, kde končí názorová shoda, základem je práce přes hranice názorových rozdílů.

CHCETE POLITIKA, KTERÉMU MŮŽETE VĚŘIT?

 • Od roku 2003 mám nepřetržitě, 3x obnovenou bezpečnostní prověrku Národním bezpečnostním úřadem na stupeň „T“ (tajné), která prověřuje veškeré finanční majetkové poměry prověřeného i jeho bezpečnostní spolehlivost.
 • Opakovanou prověrku na nejvyšší stupeň Přísně tajné má manželka Jana Hybášková, podle standardů NATO/EU.

CHCETE POLITIKA, KTERÝ ZAKLÁDÁ PRÁCI NA OVĚŘITELNÝCH FAKTECH?

 • Od doby svého působení v Akademii věd, kde jsem se věnoval statistické sociologii, jsem zvyklý ověřovat své názory na faktech datech.
 • Opírat se o faktickou znalost se mi mnohokrát vyplatilo ve sněmovně. Zejména v agendách, kde je čísel nad hlavu, jako jsou rozpočty, obranné výdaje a rozpočty, obranné akvizice i naše výkonnost v mezinárodním srovnání.
 • Hledat a znát fakta práci i debatu ulehčuje. V poslanecké práci mi to nakonec získalo respekt i mezi politicky zcela odlišně orientovanými kolegy a kolegyněmi.

CHCETE POLITIKA, KTERÝ UDRŽÍ ZÁPADNÍ KURZ NAŠÍ ZEMĚ?

 • Jsme členy dvou klubů nejbohatších zemí světa, Evropské unie NATO
 • Poskytují nám bezpečí, svobodujistotu do budoucnosti i solidaritu dalších států kvalitu života západního světa. Na tomto kurzu nehodlám nic měnitdělat kompromisy nebo ustupovat z něj. Ani z politických, ani hospodářských nebo například energetických důvodů. Naopak tento kurz hodlám kvalifikovaně prosazovat a chránit.

CHCETE POLITIKA PRO ROZVOJ PRAHY?

 • Praha musí především aktivně čelit klimatické změně! Zásadně více zeleně a vody do města, auta a kamiony na pražský okruh, přednost má kvalita života Pražanů a její udržitelnost i pro budoucí generace našich potomků. Lidé musí mít možnost účastnit se na expanzi zeleně a klimatické adaptaci města, která musí začít ihned.
 • Stagnace do které se Praha dostala, ve špatné údržbě inrastruktury a komunikací, nedořešené dopravě, zásadním nedostatku dostupných bytů, i v poněkud iritujícím způsobu samosprávy a výkonech pražských politiků, již hraničí se zanedbáním. Musíme ji aktivně překonat.
 • Jako rodilý Pražák, s kořeny a mládím na Žižkově, chci dát agendě Prahy ve své práci velkou prioritu. Pracoval jsem na Strategickém plánu rozvoje Prahy, nepřímo i Metropolitiním plánu Prahy a záleží mi na tom, aby se tyto dokumenty, po zapracování připomínek, staly páteří další vývoje Prahy a řešení problémů Pražanů, nikoli okecávání těchto problémů, které lidi tísní.

CHCETE POLITIKA, KTERÉHO PODPORUJÍ RESPEKTOVANÉ OSOBNOSTI?

Zavazuje mne podpora senátorky Elišky Wagnerové, senátora Václava Hampla, bývalého předsedy senátu Petra Pitharta, bývalého velvyslance v USA a v Rusku Petra Koláře a také přední lékařky a chirurga nádorových onemocnění doc. Ludmily Lipské. Jejich slova podpory i dalších osobností můžete číst i na těchto stránkách.

Moji dlouhodobí přátelé a spolupracovníci jako Fedor Gál, skvělý muzikant a politik Michael Kocáb, malíř Tomáš Císařovský, i přední bratislavský diplomat a intelektuál Martin Bútora.

Odborně si cením podpory generála Jiřího Šedivého, prof. Šebka z ČVUT, Zdeňka Tůmy, bývalého šéfa ČNB, i přední pražské právničky Hany Marvanové.

Periodickou zpětnou vazbu k tomu, co dělám dostávám i od novinářky životního stylu Františky Čížkové.

Musím říct, že mne nikdo z nich v kritice nešetří. A jsem jim za to vděčný.

CHCETE POLITIKA, KTERÝ VÍ JAK DÁT EVROPĚ BEZPEČÍ?

 • S rodinou jsme žili v několika válečných zónách v zahraničí, kde moje žena sloužila jako velvyslankyně, nejdříve ČR ve Slovinsku, během vojenského konfliktu v bývalé Jugoslávii, později v Kuvajtu při účasti našich chemiků v operaci proti Iráku. Později, do září 2015, jako velvyslankyně EU v Iráku. Z těchto zkušeností jasně cítím velkou hodnotu bezpečné, prosperující a vysokou kvalitu života a kulturu nabízející Evropy. Leckdy to máme již za samozřejmost.
 • Unie je klub nejbohatších zemí, není to pečovatelská mateřská školka. Získat toto členství byla historická dřina, která není zadarmo. Stojí však za to být u evropského stolu a stojí za to naši příslušnost k západní Evropě aktivně udržovat.
 • Potřebujeme aktivně spolupracovat na výkonnosti EU a potřebujeme se v tomto klubu nejbohatších udržet a uplatnit. Zdůrazňuji, že naše i evropská prosperita je důsledkem našeho bezpečí a schopnosti se bránit, nikoli naopak.
 • Základem naší bezpečnosti musí být spolupráce EU a NATO. Jejich spolupráce se daří, budu ji podporovat jak to půjde. 
 • Máme-li být bezpečni, musíme spojencům také být platnými partnery a musíme mít i vlastní obranné schopnosti, které jsme se zavázali poskytnout. Vím co nám chybí a co potřebujeme. Budu to prosazovat, protože bezpečnost je v Evropě sdílená a společná.