Nahrávám...

Můj profil

CHCETE POLITIKA, KTERÝ SE NEMUSÍ PARLAMENTNÍ PRÁCI UČIT?

 • Nejdu si do senátu sednout ani jako do čekárny na Hrad, ani jako nováček, který se musí vše učit od začátku. Hodlám zhodnotit zkušenosti z poslanecké sněmovny, své jméno i kontakty k tomu, aby Senát nabyl na významu, respektu a představoval skutečně výkonný a stabilizační prvek vzhledem k roztříštěné sněmovně, a mohl s ní také spolupracovat.
 • Chci silný senát a být v něm platným senátorem, který bude spíše síly sdružovat a nikoli drobit.

CHCETE POLITIKA, KTERÉMU MŮŽETE VĚŘIT?

 • Od roku 2003 mám nepřetržitě, 3x obnovenou bezpečnostní prověrku  Národním bezpečnostním úřadem.Na stupeň „T“ (tajné), která prověřuje veškeré finanční majetkové poměry prověřeného i jeho bezpečnostní spolehlivost.
 • Opakovanou prověrku na nejvyšší stupeň Přísně tajné má manželka Jana Hybášková, podle standardů NATO/EU.

CHCETE POLITIKA, KTERÝ ZAKLÁDÁ PRÁCI NA OVĚŘITELNÝCH FAKTECH?

 • Od doby svého působení v Akademii věd, kde jsem sice nesměl publikovat, ale mohl se hodně věnovat statistické sociologii, jsem zvyklý ověřovat své názory na faktech datech.
 • Opírat se o faktickou znalost se mi mnohokrát vyplatilo ve sněmovně. Zejména v agendách, kde je čísel nad hlavu, jako jsou rozpočty, obranné výdaje a rozpočty, obranné akvizice i naše výkonnost v mezinárodním srovnání.
 • Hledat a znát fakta práci i debatu ulehčuje. V poslanecké práci mi to nakonec získalo respekt i mezi politicky zcela odlišně orientovanými kolegy a kolegyněmi.

CHCETE POLITIKA, KTERÝ UDRŽÍ ZÁPADNÍ KURZ NAŠÍ ZEMĚ?

 • Jsme členy dvou klubů nejbohatších zemí světa, Evropské unie NATO
 • Poskytují nám bezpečí, svobodujistotu do budoucnosti i solidaritu dalších států kvalitu života západního světa. Na tomto kurzu nehodlám nic měnitdělat kompromisy nebo ustupovat z něj. Ani z politických, ani hospodářských nebo například energetických důvodů. Naopak tento kurz hodlám kvalifikovaně prosazovat a chránit.

CHCETE POLITIKA PRO ROZVOJ PRAHY?

 • Stagnace do které se Praha dostala, ve špatné údržbě inrastruktury a komunikací, nedořešené dopravě, zásadním nedostatku dostupných bytů, i v poněkud iritujícím způsobu samosprávy a výkonech pražských politiků, již hraničí se zanedbáním. Musíme ji aktivně překonat.
 • Jsem rozhodnutý, jako rodilý Pražák, dát agendě Prahy ve své práci velkou prioritu. Pracoval jsem na Strategickém plánu rozvoje Prahy, nepřímo i Metropolitiním plánu Prahy a záleží mi na tom, aby se tyto dokumenty, po zapracování připomínek, staly páteří další vývoje Prahy a řešení problémů Pražanů, nikoli okecávání těchto problémů, které lidi tísní.

CHCETE POLITIKA, KTERÉHO PODPORUJÍ RESPEKTOVANÉ OSOBNOSTI?

Zavazuje mne podpora senátorky Elišky Wagnerové, bývalého předsedy senátu Petra Pitharta, bývalého velvyslance v USA a v Rusku Petra Koláře a také přední lékařky a chirurga nádorových onemocnění doc. Ludmily Lipské. Jejich slova podpory i dalších osobností můžete číst i na těchto stránkách.

Moji dlouhodobí přátelé a spolupracovníci jako Fedor Gál, skvělý muzikant a politik Michael Kocáb, malíř Tomáš Císařovský, i přední bratislavský diplomat a intelektuál Martin Bútora.

Odborně si cením podpory generála Jiřího Šedivého, prof. Šebka z ČVUT, Zdeňka Tůmy, bývalého šéfa ČNB, i přední pražské právničky Hany Marvanové.

Periodickou zpětnou vazbu k tomu, co dělám dostávám i od novinářky životního stylu Františky Čížkové.

Musím říct, že mne nikdo z nich v kritice nešetří. A jsem jim za to vděčný.

CHCETE POLITIKA, KTERÝ VÍ JAK DÁT EVROPĚ BEZPEČÍ?

 • S rodinou jsme žili v několika válečných zónách v zahraničí, kde moje žena sloužila jako velvyslankyně, nejdříve ČR ve Slovinsku, během vojenského konfliktu v bývalé Jugoslávii, později v Kuvajtu při účasti našich chemiků v operaci proti Iráku. Později, do září 2015, jako velvyslankyně EU v Iráku. Z těchto zkušeností jasně cítím velkou hodnotu bezpečné, prosperující a vysokou kvalitu života a kulturu nabízející Evropy. Leckdy to máme již za samozřejmost.
 • Unie je klub nejbohatších zemí, není to pečovatelská mateřská školka. Získat toto členství byla historická dřina, která není zadarmo. Stojí však za to být u evropského stolu a stojí za to naši příslušnost k západní Evropě aktivně udržovat.
 • Potřebujeme aktivně spolupracovat na výkonnosti EU a potřebujeme se v tomto klubu nejbohatších udržet a uplatnit. Zdůrazňuji, že naše i evropská prosperita je důsledkem našeho bezpečí a schopnosti se bránit, nikoli naopak.
 • Základem naší bezpečnosti musí být spolupráce EU a NATO. Jejich spolupráce se daří, budu ji podporovat jak to půjde. 
 • Máme-li být bezpečni, musíme spojencům také být platnými partnery a musíme mít i vlastní obranné schopnosti, které jsme se zavázali poskytnout pro spojenecké potřeby. Zatím je nemáme. Jsme velmi důsledný a tvrdý v tlaku na dodržení našich závazků jak ve výdajích na obranu, tak v jejich proměně v reálnou výkonnost naší armády. Vím co nám chybí a co potřebujeme. Budu to prosazovat, protože bezpečnost je v Evropě sdílená a společná.