Nahrávám...

Kontrola veřejnoprávních medií

Jsem spoluautorem návrhu zákona na změnu způsobu výběru členů vysílacích rad veřejnopávních medií. Na předloze pracovaly především občanské a neziskové organizace sdružené v platformě Svobodu mediím. O těchto organizacích a filosofii a průběhu přípravy zásadní legislativy naleznete více na  stránce svobodumediim.cz , kterou si vám dovoluji doporučit k pročtení. Protože jsem měl možnost na přípravě spolupracovat a být u vývoje celého konceptu, musím říci, že jde o jednu z nejdůkladněji připravovaných, diskutovaných a připomínkovaných legislativ, které jsem měl možnost vidět. A to jak z hlediska dotčených medií a jejich vedení, tak i státní správy a exekutivy, včetně ministerstva kultury, dotčených společenských a zájmových organizací a také širší veřejnosti. Jde tedy sice o modifikaci tzv. "bavorského systému”, který v Německu léta dobře funguje, ale je dosti pečlivě lokalizován do našich podmínek. Nejde tedy o pusté experimentování, ale adaptaci prověřeného modelu.

Základní cíle návrhu:

  • Zásadně rozšířit společenskou základnu a zázemí o které opírají své působení, vysílání a práci veřejnoprávní média, a to směrem do důležitých oblastí života společnosti, počínaje akademickými, zájmovými, a ůznorodými církevními organizacemi, přes odbory, sportovní a další organizace, až po profesní novinářské a umělecké organizace, při zachování reprezentace parlamentních politických stran.
  • Nefiltrovat výběr členů rad parlalemntním a tudíž nutně partajním a politickým hlasováním sněmovny, ale dát vybraným organizacím odpovědnost přímo nominovat a případně také přímo odvolat svého zástupce v radách, bez mediace politickými stranami.
  •  Zamezit tomu, aby v případě silného a dominantního postavení některé politické strany v parlamentě po vítěžných volbách, mohla tato strana ovládnout a deformovat veřejnoprávní média pro svou potřebu jako se stalo v Maďarsku a v Polsku, což jsou konkrétní a varovné příklady.
  • A konečně, protože jsme svědky expanze vlivových medií, ktré slouží zájmům cizích mocností mířících na snížení nebo podlomení kvality naší demokracie i svobody uvnitř Západu, EU a NATO, zejména jde o proruská media, a dále jsme svědky nákupu významných mediálních domů a televizí čínskými problematickými státními aktéry, vidíme v pevné nezávislosti veřejnosprávních medií nutnou podmínku prostoru pro svobodný, otevřený a demokratický veřejný dialog a diskurz, zejména s nadcházejícími volbami.

Celkově tedy sledujeme kromě rozšířeného ukotvení veřejnoprávních medií v české společnosti také upevnění jejich nezávislosti na politických stranách, parlamentu a vládě.

Návrh zákona je velice propracovaný, a to jak zkušenostmi z jeho provozování, tak našimi zkušenostmi a diskusí. Mohu odpovědně říci, že za 3 roky ve sněmovně jsem měl možnost několikrát vidět to, že parlamentní strany skutečně ve stávajícím modelu usilují o prohlasování svých “koní”, kteří budou prosazovat a ochraňovat jejich zájmy ve výsílání televize a rozhlasu. Proto jsem nejen jedním z těch, kdo pomáhali návrhu na svět, ale zejména jedním ze skupiny předkladatelů, která sdružuje reprezentanty parlamentích politických stran.

Prosím seznamte se s návrhem a neváhejte se na mne obrátit s otázkami.