Nahrávám...

Vyšetřovací komise Opencard

Usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 182 ze dne 20. března 2014 byla podle článku 30 Ústavy České republiky a podle § 48 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zřízena vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále PVK = „parlamentní vyšetřovací komise“), a to za účelem prověření způsobu vyšetřování kauzy „Opencard“. Samotnému rozhodnutí o zřízení PVK Opencard předcházelo jednání výboru pro bezpečnost PSP ČR, kdy na tomto výboru vystoupil Ing. Jiří Chytil, který požádal poslance (členy výboru) o pomoc a dále vyjádřil podezření ze špatného, neodborného a zmanipulovaného vyšetřování souvisejícího s tzv. Kartou Pražana, později Opencard, a to v celém jejím rozsahu, tedy od počátku samotné myšlenky do předmětné realizace myšlenky a jejího uvedení do praxe.

Na základě nominací jednotlivých politických stran zastoupených v PSP ČR a poté následným hlasováním PSP ČR bylo schváleno personální složení PVK Opencard, a to: Ing. Bronislav Schwarz – předseda, PhDr. Daniel Korte – místopředseda, Mgr. Radek Vondráček, Bc. František Adámek, PhDr. Ivan Gabal, Martin Novotný (po odstoupení nahrazen Mgr. Markem Bendou), JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, MUDr. Jiří Štětina a JUDr. Jan Chvojka (odstoupil po nezvolení předsedou komise, na kterého kandidoval).

Jako odborní poradci působili v komisi příslušníci Policie České republiky, plk. Mgr. Vladimír Zavřel a pplk. Mgr. et Mgr. Hana Pecánková, a to na základě jejich odborné způsobilosti a předchozího souhlasu policejního prezidenta PČR plk. JUDr. Tomáše Tuhého.

Popis činnosti komise

Parlamentní vyšetřovací komise pracovala z velké části pravidelně každý týden, tajemnicí komise byla Ing. Galina Veselá, pracovnice Kanceláře PSP ČR. Přidělené prostory pro vyšetřovací komisi vedoucím Kanceláře PSP ČR Ing. Petrem Kynštetrem, CSc., byly zcela dostačující, takticky a technicky vyhovovaly účelu, ke kterému byly určeny.

Komise se pravidelně, až na několik plánovaných výjimek, scházela k jednání, kdy hlavním úkolem komise bylo plánování výslechů, následné samotné provádění výslechů, plánování činnosti komise, stanovení odborných postupů v činnosti komise a postup při zajišťování listinných důkazů týkajících se vyšetřované kauzy.
Na jednom z prvních jednání vyšetřovací komise byl jasně schválen postup a linie způsobu vyšetřování kauzy Opencard, kdy právě jedním z vodítek v tomto postupu bylo samotné trestní oznámení oznamovatelky.

Bylo zajištěno několik desítek listinných důkazů souvisejících s kauzou Opencard, např. auditní zprávy, zápisy z Rady Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP), záznamy z prověřování GIBS apod. Stěžejním úkolem a bodem plánu vyšetřování PVK Opencard však byly samotné výslechy osob, které v předmětné kauze vystupovaly jako úřední osoby, či o kauze něco věděly a kauzu vyšetřovaly. Samotné výslechy byly vedeny velmi podrobně, celkem jich bylo provedeno sedmnáct. Jednalo se o úředníky, policisty a politiky, a to na různých řídících funkcích a v různých postaveních ve firmách, úřadech a institucích.