Nahrávám...

Strategická stanoviska

Poučme se z pandemie jako důsledku porušení přírodních pravidel

Již několik měsíců se bráníme globální virové pandemii, která je důsledkem porušení bezpečného potravinového řetězce nebo bezpečnostních pravidel laboratorního či vojenského výzkumu. Zatím nevíme. V základu vzniku této hrozby jsou dvě příčiny, (i) porušení přírodních pravidel a (ii) ignorování varování odborné veřejnosti a bezpečnostních expertů a organizací před vznikem možné pandemie. (https://www.project-syndicate.org/commentary/us-intelligence-coronavirus-pandemic-by-kent-harrington-2020-04).

Přehlížené riziko se proměnilo ve světovou krizi, která podlomila náš dosavadní způsob života, obživy i ekonomiku a celé kultury sociálních vztahů a života společností. 

S velkou nadějí dnes vzhlížíme k vědeckému výzkumu vakcíny a léčení jako k naději na obnovení rovnováhy vztahů s přírodními silami. A připomeňme, kolik hazardního zpochybňování zaznělo vůči očkování jako nástroji eliminace a prevence vážných nemocí.

S ubývající pandemií vystupuje do popředí další přírodní hrozba – extrémní sucho, schnoucí lesy, pole, příroda a nedostatek vody, kterou neumíme vyrobit a zcela závisíme na počasí a přírodních zdrojích. https://www.intersucho.cz

Sucho je v podstatné míře také důsledkem našeho konání. Je důsledkem oteplování globálního klimatu. I zde máme varovné vědeckými poznatky již několik dekád. Naplňují se starší prognózy o dopadech změny klimatu na krajinu, biotopy a teplotu oceánů. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012825218306421

Přesto i dnes slyšíme názory, které oddělují sucho od jeho příčin. Odmítají změnu klimatu jako původce a výsledek lidské činnosti, odmítají snahy o zastavení nepříznivého klimatického vývoje nezbytnou změnou naší hospodářské činnosti a způsobu života. 

Ve srovnání s pandemií je klimatická změna vážnější hrozba. Známe její časové i teplotní parametry,[1] dopady i příčiny globálního charakteru, odhadujeme hranici oteplení, při jejímž překročení dojde k nezvratným změnám[2] a bude ohrožena existence života v podstatných částech naší planety. Vědecká varování jsou již mezinárodní shodou na půdě OSN i dalších organizací. Týkají se jak vzestupu teplot, tak významného ubývání biodiverzity. https://ipbes.net/sites/default/files/downloads/spm_unedited_advance_for_posting_htn.pdf. Modely vývoje a jejich preciznost, stejně jako mezinárodní vědecká shoda nad jejich výsledky, je výrazná a převažuje v celém vědeckém výzkumu. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter09_FINAL.pdf.

Jsme tedy ochotni tentokrát přijmout varování potvrzované praktickým vývojem a vědeckým poznáním a konat? Nebo opět počkáme na krizi s nepředvídatelnými dopady a vývojem? Sucho je jedním z důsledků.  S jeho následky si nedokážeme poradit bez toho, že začneme vážně řešit příčinu oteplování klimatu.

Vyhnout se vzestupu globální průměrné teploty nad úroveň nezvratných změn ekosystémů, znamená urychleně odejít od uhlíkové ekonomiky, založené na spalování fosilních paliv, a to nejpozději v horizontu tří dekád do roku 2050. Takový cíl vyžaduje zásadní změny v energetice, průmyslu, i v každodenním způsobu života. https://climate.nasa.gov/causes/

Plán postupu sice již existuje, mnohé země jej začínají plnit, my k nim ale nepatříme. Chybí nám politická vůle i konkrétní plán. Dokonce jsme jediní, kdo se snaží zablokovat úsilí evropských zemí a EU a realizovat Zelenou dohodu pro Evropu a dostáváme se tím do izolace. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs Je to projev odporu části politiků spjatých s dosavadním hospodářským vývojem ČR jako exportéra elektrické energie a montovny automobilového průmyslu. Záminkou k úvahám o odmítnutí programu EU se dokonce stala i současná pandemie a náklady na její překonání. To je zkreslující tvrzení, protože současná krize je spíše příležitost, jak začít dělat věci jinak a změnit naši ekonomiku i způsob života v zájmu jejich udržitelnosti. Potřebujeme EU v této agendě podporovat a posilovat jako globálního lídra klimatické agendy. Je to naše společenství, které se snaží o bezpečnou budoucnost nejen nás a nejen Evropy. https://euractiv.cz/section/cr-v-evropske-unii/news/kvuli-koronaviru-ma-evropa-zapomenout-na-klima-rika-ceska-vlada-nesmysl-brani-se-ekologove/

Obavy z „uhlíkového“ manévru a jeho nároků jsou příležitostí připomenout si rozsáhlou modernizaci našeho průmyslu, kterou jsme museli zvládnout na cestě od zastaralé ekonomiky socialistického Československa k dnešnímu životnímu prostředí. Jak zničená byla naše příroda v 80. letech, jak zastaralý byl náš průmysl a kolik zdravotních problémů jsme měli, včetně bezmála o deset let kratší délky dožití. Zkušenost zásadního modernizačního kroku 90. let k dnešním životním podmínkám tedy již máme. Jeho výsledky prožíváme. https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2009/cislo-5/hospodarstvi-zivotni-prostredi-ceske-republice-po-roce-1989.html

Pro snížení emisí je zásadní uzavření zastaralých uhelných elektráren, které emitují nejvíce CO2. V Evropě jsou již tři země bez spalování uhlí v energetice. My dosud produkujeme více elektřiny, než potřebujeme, elektřinu exportujeme a s ní vlastně i naše suchem poničené lesy a krajinu. To není moudré ani nutné. Uzavření uhelných elektráren sníží emise a ušetří i miliony kubíků vody, kterou spotřebovávají. https://www.ecowatch.com/sweden-last-coal-plant-closes-2645853366.html

Vláda nám předkládá svou energetickou vizi výstavby nových jaderných bloků. V perspektivě času pro potřebné změny ale tyto kapacity nebudou hotové včas. Nákladově nás vyčerpají a přinášejí rizika spojování energetických a geopolitických vlivů ze strany ruských nebo čínských dodavatelů. Potřebujeme racionální a bezpečnější cestu. Vláda by měla uvažovat více v reálném čase, v perspektivě bezpečnosti a možnostech Česka. https://archiv.ihned.cz/c1-66756230-stat-da-cez-garance-na-novy-jaderny-blok-v-dukovanech-musime-byt-energeticky-sobestacni-rika-havlicek

Sucho i změna klimatu představují skutečné, naplňující se hrozby. Proto je na místě maximální respekt k expertním a vědeckým doporučením, a také kooperace s našimi partnery v Evropské unii, nikoli jejich blokování. EU dává možnost využít kapacity, znalosti i zdroje daleko přesahující naše vlastní síly, v nezpochybnitelných demokratických, bezpečných a právních podmínkách. Bylo by proti našim zájmům a chybou se takové synergii bránit. Začněme s nutnou změnou bez otálení.

Vláda České republiky by neprodleně měla:

1. Přestat blokovat a zpochybňovat plán EU ke snížení emisí CO2 ve stanoveném horizontu podle evropské Dohody. Naše pozice je neakceptovatelná, izolovaná a poškozuje především ČR.

2. Obdobně s dalšími členskými zeměmi EU by vláda měla zpracovat realistický plán snížení emisí ve vymezeném čase a začít neprodleně s jeho naplňováním ve snižování podílu fosilní energetiky, zejména uhelných elektráren, které jsou zastaralé a nadbytečné.

3. Realistický plán modernizace energetiky musí střízlivě kalkulovat časové možnosti a finanční schopnosti naší země a nestavět na nerealistických a megalomanských projektech nových jaderných bloků, které nedokážeme financovat, představují geopolitické riziko a jejich záměr blokuje investice do obnovitelných zdrojů energie, kde viditelně zaostáváme za svými sousedy v regionu.

 

V Praze 19.5.2020

Bedřich Moldan, Ivan Gabal, Daniel Koštoval, Petr Kolář, Petr Pavel

 

[1] Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming above pre-industrial levels, with a likely range of 0.8°C to 1.2°C. Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052 if it continues to increase at the current rate. (high confidence). 

https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/ Report IPCC 2018.

[2] Reflecting the long-term warming trend since pre-industrial times, observed global mean surface temperature (GMST) for the decade 2006–2015 was 0.87°C (likely between 0.75°C and 0.99°C) higher than the average over the 1850–1900 period (very high confidence). Estimated anthropogenic global warming matches the level of observed warming to within ±20% (likely range). Estimated anthropogenic global warming is currently increasing at 0.2°C (likely between 0.1°C and 0.3°C) per decade due to past and ongoing emissions (high confidence).

https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/ Report IPCC 2018.