Nahrávám...

Strategická stanoviska

Česko-americké vztahy – čas na novou etapu

Dosavadní česko-americké vztahy – jaké praktické výsledky?

Česko-americké vztahy od r. 1992 byly zejména v 90. letech plné vřelých slov, návštěv a deklarací. Velmi konkrétní byla vojenská spolupráce v NATO a zejména v zahraničních misích důležitých pro bezpečnost USA i ČR. Přiznejme si však, že v bilaterálních vztazích se nepodařilo ani v bezpečnostně-vojenské oblasti, ani v ekonomické oblasti, nastartovat strategické projekty, které by generovaly praktickou i strategickou blízkost obou zemí. To dokumentují vlastně i řídké bilaterální kontakty nejvyšších představitelů ČR a USA. Přitom ekonomicky i bezpečnostně je ve strategickém zájmu ČR vztahy utužovat – USA jsou stále garantem bezpečnostního a ekonomického systému, kam chceme patřit. Dnes přitom nemůžeme chtít vztahy, kdy by ČR byla prostým chráněncem USA. Jediným smysluplným modem jsou partnerské vztahy na bázi sdílených hodnot, společných zájmů a společných projektů. Praktická spolupráce ve prospěch realizace sdílených zájmů teprve vede k rozvoji vztahů. Akce, nikoli slova.  Partnersví vyžaduje i společné investice.

Vztahy s USA je třeba společně pozvednout!

Setkání premiéra Babiše s prezidentem Trumpem je příslibem pro zahájení nové etapy česko-amerických vztahů. Český premiér se do Bílého domu vrací po 8 letech. Přijíždí díky aktivitě své vlády v řadě oblastí. Je to důležité, protože mezera v oficiálních setkáních hlav států trvá již déle než 15 let. Proto je nastávající oficiální návštěva A. Babiše mimořádnou příležitostí k oživení bilaterálních vztahů a projednání některých agend, které jsou pro nás důležité jak z hlediska naší bezpečnosti a budoucího rozvoje, tak z evropské a alianční perspektivy.

Prezident Trump je typickým Američanem v tom, že dává do popředí americké zájmy a ptá se po přidané hodnotě nové spolupráce. Je na nás, abychom zde uplatnili i naše zájmy. Zdůrazníme ty hlavní , které mají strategický a dlouhodobý význam i pro nás. 

Kyberentická obrana:Ve vrcholovém jednání s USA je pro nás zásadní věnovat se superaktuální otázce kybernetické bezpečnosti a obrany. Jde zejména o spolupráci zpravodajských služeb. Zde by byla na místě bilaterální iniciativa na prohloubení česko-americké spolupráce. Zároveň je aktuální téma zvýšení společných investic Evropy a Ameriky do kybernetických technologií nové generace. Máme silný IT sektor, máme co nabídnout, můžeme být solidním partnerem. Aktuálně, my I USA, zažíváme negativní bezpečnostní důsledky nedostatečných investic. Důležitý je také obecný rozvoj zpravodajské spolupráce. 

Armáda:Důležitým tématem je náš aktivnější a věcně naplňovaný přístup k modernizaci a celkovému rozvoji armády. Neméně důležitá je angažovanost ČR v zahraničních misích a v aliančních aktivitách na posílení ochrany území NATO. V obou případech je prostor pro vzájemně výhodnou bilaterální spolupráci. Klíčovým momentem bude demonstrace politické vůle pokračovat ve stabilním navyšování obranného rozpočtu k závazku 2% HDP. Uvedená oblast skýtá prostor pro bilaterální spolupráci na nové úrovni v podobě společných projektů či investic do moderních technologií. Pro ČR je důležitý přenos technologií na své území za účelem posilování bezpečnosti dodávek a pro rozvoj českého obranného průmyslu. I nadále je také pro ČR důležitý americký projekt protiraketové obrany. 

Koordinace bezpečnostních politik:Vedle konkrétních projektů je pro rozvoj bilaterálních vztahů a vzájemné porozumění důležité, aby probíhal dialog o strategických otázkách, jako je směřování Ruska a Číny v kontextu jejich narušování stability v mezinárodních vztazích. Dalším důležitým tématem je šíření zbraní hromadného ničení a výběr opatření, jak tomu zamezit.  Pro ČR je velmi důležité znát strategické bezpečnostně-obranné plány a úvahy Washingtonu. Budou-li mít USA zájem na české podpoře ohledně případných kroků např. v souvislosti s Čínou, musí být motivy a kroky USA pro ČR srozumitelné.

Ekonomika:Pro naši ekonomiku je vitální i zvyšování evropského rozměru našeho jednání. Právě tudy totiž vede cesta k obnovení důvěry a otevřenosti také v – nám důležitých - obchodních vztazích a obchodu mezi Evropou a Amerikou. Česká republika je členskou zemí EU, realizace unijních zájmů je vitální pro naši prosperitu a mezinárodní obchodní postavení. Stejně tak je strategický vztah EU s USA. Pro ČR jsou důležité obchodních vztahy bez bariér a co nejlepší investiční podmínky – pro české investice v USA i opačně.  

Energetika:ČR i USA mají jasně definovanou agendu energetické bezpečnosti. Z ní plynou i příležitosti pro rozvoj ekonomických vztahů. Pro ČR je důležitá jaderná energetika či diverzifikace dodávek plynu. Důležité je vzájemné pochopení českých a amerických zájmů. Jsme přesvědčeni, že v této oblasti je velký strategický potenciál pro bilaterální spolupráci a obousměrné investice.

Naše energetické zájmy také souvisí s potřebou koordinace a kooperace mezi Evropou a USA ohledně výzev a dopadů plynoucích z klimatických změn. Je zde i silná bezpečnostní dimenze – již nyní probíhají konflikty, jejichž příčinou jsou klimatické změny. Vidíme příležitost společných česko-amerických energetických projektů vůči třetím zemím a regionům.  

Afrika:Evropa rovněž potřebuje větší spolupráci se Spojenými státy v Africe a na Blízkém východě v zájmu snížení migračních tlaků a v zájmu utlumení nebezpečných válečných konfliktů na Blízkém východě. I zde existuje potenciál pro bilaterální spolupráci díky aktivitám ČR. 

Akademická spolupráce:Česká republika musí zvýšit svou akademickou výkonnost v zájmu inovací a zvládnutí nových technologií. Jednou z možností je spolupráce a stipendia pro naše studenty na předních univerzitách v zámoří i spolupráce našich a amerických univerzit v zájmu naší výkonnosti ČR v univerzitním, akademickém i aplikovaném výzkumu.

V Praze 28.2.2019

Ivan Gabal      Petr Kolář      Daniel Koštoval         Petr Pavel.