Nahrávám...

Strategická stanoviska

Rusko si nemůže u nás dělat co chce

Zneužívání bytů k soukromému kšeftování pracovníků ruského zastupitelského úřadu v Praze je závažné zneužití diplomatické mise Ruska.  Tyto aktivity hrubě porušují Vídeňskou konvenci i vzájemné vztahy Ruska a České republiky.

Považujeme sice za vyloučené, že by o aktivitách svých zaměstnanců vedení zastupitelského úřadu nevědělo, ale pokud takto velvyslanec RF opravdu argumentuje, musíme připustit, že předimenzování mise Ruska v Praze nabylo rozměru, kdy se jeho zaměstnanci vymkli kontrole vedení úřadu.

Nejde jen o drobnou nesrovnalost, kterou by Rusko napravilo urychleným odvoláním inkriminovaného pracovníka se služebním pasem a diplomatickou imunitou. Je třeba hledat systémovou nápravu a náhradu škody.

Ruská ambasáda zjevně porušovala Vídeňskou konvenci v několika článcích. Dopouštěla se daňových úniků, její pracovník zneužíval diplomatické imunity ke svým obchodním praktikám a nezdaněným ziskům. Opakovaně se dopustil zneužití Policie ČR ve prospěch ochrany své nelegální činnosti pod záminkou diplomatické imunity a zájmů ruské ambasády. I tyto aktivity by měla šetřit Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Doplácíme zde na letitou vazalskou smlouvu komunistického Československa, které dalo naše území a náš majetek zcela a časově neomezeně k dispozici sovětské ambasádě. Doplácíme také na náš dlouholetý slušný a příliš tolerantní přístup k nepřátelským a nezákonným aktivitám ruské ambasády v Praze, z bezpečnostního, zpravodajského, desinformačního a nakonec i diplomatického hlediska.

Česká republika musí trvat nejen na odjezdu inkriminovaného pracovníka ruské ambasády a jeho nadřízených, ale na omezení počtu ruských diplomatů a zaměstnanců. Ti se prokazatelně věnují činnostem, které jsou v rozporu s jejich diplomatickým statutem. Vzhledem k dlouhodobému charakteru zmíněné „nediplomatické“ obchodní činnosti, nemá zřejmě dění na své ambasádě pod kontrolou ani ruské ministerstvo zahraničních věcí. 

Rusko by mělo doplatit zapřené daňové odvody z obchodních výnosů a čestně dostát svým závazkům. Mělo by vrátit majetek České republiky jejím občanům a daňovým poplatníkům. Mělo by razantně jednostranně snížit velikost své nadbytečně početné ambasády v diplomatických i administrativně-technických pozicích, snížit počet registrovaných diplomatických automobilů a věnovat se tomu, co ambasáda má dělat v souladu se svým posláním a Vídeňskou úmluvou. Porušování zákonů a daňové úniky rozhodně mezi tyto činnosti nepatří.

Apelujeme na odpovědné české instituce, aby konaly ve věci nekompromisně a hájily naše právní poměry i zájmy bezpečnosti a suverenity země. V krajním případě i za cenu vypovězení odpovědných diplomatů a mezinárodního soudního vymáhání dlužných částek i omluvy z ruské strany.

V Praze 22.3.2019

Ivan Gabal      Petr Kolář      Daniel Koštoval         Petr Pavel