Nahrávám...

Strategická stanoviska

Zablokováním usnesení EU „Zero carbon“ se česká vláda dopustila hrubé chyby

Blokací jednomyslného rozhodnutí se EU nezavázala k dosažení „klimatické neutrality“ (to znamená celkově nulové emise skleníkových plynů zejména CO2) do r. 2050. Konsenzus 24 velkých i malých členských států zhatily 4 země, vedené Českem a Polskem, ke kterým se přidalo Maďarsko, Estonsko.  Slovensko se nepřidalo. EU tím zklamala naději světové veřejnosti i svých občanů, že potvrdí svou pozici globálně odpovědné mocnosti, a posílí šance, že se přece jen podaří hrozící klimatickou katastrofu odvrátit. Že dokáže svým vlastním jednoznačným příkladem přesvědčit ostatní světové hráče k následování.

Je nám velká hanba, že právě naše země sehrála při tomto mimořádně špatném rozhodnutí rozhodující tragickou roli. Odůvodnění, že máme nepřekonatelné objektivní technické, ekonomické či sociální překážky rozhodně neobstojí. Britové, Nizozemci, či Italové je nemají?! Jsou všichni tak nerealističtí či neodpovědní? Nejsou, také nedospěli ke svým rozhodnutím snadno, ale mají vše lépe promyšleno a zpracováno: jasné cíle, strategické plány, dokonce zákonem schválené závazky. Finsko, severský stát závislý na fosilních zdrojích víc než jiní, chce díky mimořádnému úsilí dosáhnout nulových emisí do r. 2035, například i Kalifornie má tento cíl zákonem stanovený do r. 2045. Jenže o tom všem se u nás, v izolovaném skanzenu, nemluví a neví.

Pro nás znamená tato strategická chyba pozici nekompetentního potížisty na okraji Evropy, která na nás nebude čekat. Na konci budeme evropské cílové limity CO2dosahovat ve zrychleném, improvizovaném, daleko bolestivějším, nákladnějším a méně promyšleném tempu.

Blokačním rozhodnutím česká vláda strategicky poškodila především Českou republiku.

V Praze 23.6.2019

Martin Bursík – Ivan Gabal – Bedřich Moldan