Nahrávám...

Volby ze zahraničí

Ať už jste v zahraničí na dovolené, za studiem či za prací neznamená to, že přicházíte o možnost volit. Máte dokonce na výběr ze dvou možností, přičemž se každá hodí pro jinou příležitost, pouze si musíte pohlídat pár detailů a nezapomenout včas dojít na úřady nebo žádost doručit písemně či elektronicky datovou schránkou. Stejně jako před 4 roky pak půjdou Vaše hlasy kandidátům ve Středočeském kraji. Pokud máte o procesu již základní znalost a hledáte zejména základní shrnutí a termíny pro letošní rok, doporučujeme stáhnout si pouze sumarizační leták. Jestliže hledáte další doplňující informace, prosím čtěte dále. 

Dlouhodobý pobyt v zahraničí

Jestliže v zahraničí pobýváte dlouhodobě, ať už z důvodu práce či studia, doporučuji se zaregistrovat do zvláštního seznamu zastupitelského nebo konzulárního úřadu (lidově na ambasádě), v jehož úzením obvodě máte svůj zahraniční pobyt. Seznam všech těchto úřadů najdete na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí. Ovšem pozor, čas běží, neboť o zápis můžete zažádat nejpozději 40 dní před konáním voleb, což je letos již 10. září! Na ambasádu se zároveń musíte dostavit osobně. S sebou budete potřebovat Váš občanský průkaz nebo pas a také dokument povrzující Vaši zahraniční adresu (například nájemní smlouva).

Výhodou ovšem je, že takto vyřešíte nejenom současné volby, ale také všechny budoucí volby do Poslanecké sněmovny či prezidenta republiky. Při dlouhodobém pobytu na stejném místě tak již v budoucnu nebudete muset administrativu pro další volby řešit a pouze příjdete v den voleb do své volební místnosti, která se nachází na ambasádě na které jste se do seznamu registrovali. Je však mít na paměti, že tímto postupem zároveň dojde k vyškrtnutí Vašeho jména ze stálého seznamu v České republice, pokud se tedy následně budete vracet do své domoviny a budete chtít volit opět ve svém domovském volebním okrsku, je třeba se ze seznamu ambasády zase odhlásit.

Krátkodobý pobyt v zahraničí

V případě krátkodobého pobytu, ať už z důvodu dovolené či studia je pro Vás výhodnější si zažádat o vydání voličského průkazu. Jeho prostřednictvím pak můžete volit ve kterékoliv volební místnosti, ať už v zahraničí, či v České republice. Nevýhodou je, že je platný pouze pro jedny volby a tak o něj budete muset s další volbou žádat znovu. Na druhou stranu Vás neuvazuje k jednomu místu a poskytuje větší míru flexibility a lhůta pro podání žádosti je taktéž delší.

O voličský průkaz můžete požádat na tom obecním či městském úřadě, v jehož obvodě jste zapsáni do stálého seznamu voličů, na základě trvalého pobytu. Osobně je možné o voličský průkaz požádat až do 18. října 2017 do 16.00 hodin. Pokud byste žádost podávali písemně s úředně ověřeným podpisem, nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky, pak je termín již 13. října 2017. Voličký průkaz Vám pak bude  dle vaší volby předán osobně či doručen po 5. říjnu 2017.