Nahrávám...

Volby 2018

 

TOP 09 podporuje do Senátu Ivana Gabala

TOP 09 podporuje ve volbách do Senátu ve volebním obvodu č. 26 (Praha 2 a Praha 3) sociologa, bývalého poslance a jednoho ze zakladatelů Občanského fóra Ivana Gabala.

„Ivan Gabal je člověk, kterého s TOP 09 pojí řada společných hodnot. Jako jeden ze zakladatelů Občanského fóra se vždy zasazoval o svobodu slova a v Senátu chce prosazovat prozápadní směřování naší země s pevným zakotvením v Evropské unii a NATO. Proto jsme se jej rozhodli v TOP 09 podpořit. Je dalším z kandidátů, na jejichž podpoře se shodlo více demokratických stran, což nás velmi těší. Volby do Senátu budou klíčové, je nezbytné se spojovat a nehrát každý na svém písečku, aby Senát neovládli populisté,“ říká první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Mezi priority programu Ivana Gabala patří prozápadní směřování zahraniční politiky, rozvoj Prahy s důrazem na ochranu životního prostředí a zvládnutí dopadů klimatické změny.

„Podpora TOP 09 je pro mne důležitá, protože mne její poslanci znají z práce v poslanecké sněmovně, jakkoli jsme stáli na různých stranách koalice a opozice. Karel Schwarzenberg býval můj šéf v týmu prezidenta Havla. Dnes spolupracujeme na poslaneckém návrhu zavedení korespondenční volby ze zahraničí, a zejména máme společný pohled na postavení ČR v EU a NATO, obdobně také vidíme i vývoj hlavního města Prahy. Proto mne perspektiva další spolupráce těší a zajímá. Děkuji za ni,“ uvedl kandidát do Senátu Ivan Gabal.

 

POTŘEBUJEME STÁTNÍ STIPENDIJNÍ FOND K PODPOŘE NAŠICH STUDENTŮ NA PŘEDNÍCH UNIVERZITÁCH V ZAHRANIČÍ

Navazuji na debatu o vzdělání programovým konceptem:
- Máme 18tý rok nového tisíceletí a žijeme v něm naplno.
- Mileniálové se již valí na univerzity, zejména ve vysokých počtech na zámořské a západoevropské, které dnes daleko více propojují vzdělání, výuku s aktuálním špičkovým. výzkumem, který se studenti nejen učí, ale participují v něm.
- Objem poznatků a znalostí, které dnešní přední univerzity předávají, je v násobcích minulého století, včetně propojení přirodovědných a společenskovědních oborů.
- Nám chybí nejen porovnání standardů, obsahu a zaměření profilových oborů, ale jak ukazuje případ exministryně Malé i schopnost prosadit platnost elementárních akademických a výzkumných standardů v platnosti a dostupnosti vysokoškolských diplomů.
- Vyslovuji hypotézu, že máme univerzitní školství v převaze nadále - byť nikoli univerzálně - ve standardech a poměrech 20. a nikoli 21. století. A tuším, že to nebude asi zcela populární hypotéza.
- Vyslovuji hypotézu, že se z našich Mileniálů dostanou na západní a zámořské univerzity, kde platí vysoké standardy, pouze děti z nadprůměrně situovaných rodin a že naopak schopní a pracovití studenti z nízkopříjmových poměrů jsou v tomto ohledu bez šance.
- Vyslovuji hypotézu, že tento deficit může vyvolávat nejen prohlubující se zaostalost, ale také inflaci profesionálních a etických standardů - chybí nám dostatečně solidní a fundovaná špička.
- Vyslovuji hypotézu, že ve zmíněných parametrech potřebujeme investovat nejen do našeho školství, univerzit, ale také a především do studentů, kteří by měli předpoklady a výkonnost na předních evropských a zámořských univerzitách prorazit.

Je samozřejmě otázka jak více investovat do studentů a nejen do školství?

1. Řešením by bylo založení stipendijního fondu pro ty, kteří se dokáží na přední evropské nebo zámořské univerzity dostat a kteří by s podporou pro školné nebo životní náklady dokázali studovat a dostudovat.

2. Řešením by bylo úsporné nezávislé těleso zřízené státem a spravované správní radou schopnou rychle a účinně rozhodovat o poskytnutí stipendií studentům a studentkám, kteří byli přijati.

3. Protihodnotou za poskytnuté stipendium by byl závazek vrátit se do ČR k práci ve státní službě nebo ve vzdělávacím a vědeckém systému.
4. Nákladově by jistě obdobný fond nestál více než cca 300-500 milionů CZK ročně a mohl synergizovat i privátní donory, nadace a sponzory.

5. Realizace by mohla začít od školního roku 2019/20.

6. Zřizovatelem fondu by mohla být Akademie věd například s podporou Senátu.

Dokážeme se povznést nad domácí žabomyší války nejen ve školství a otevřít skutečně globální přístup ke vzdělání našim studentům? Jsem přesvědčený, že bychom to dokázali a prostředky a vůli nalezli.

Podporují mne 1

Podporují mne 2